Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2015

Δεν θα είναι αργία η γιορτή των Τριών Ιεραρχών

Με σχετική εγκύκλιο το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε πως για το σχολικό έτος 2014 - 2015 η γιορτή των Τριών Ιεραρχών στις 30 Ιανουαρίου δεν θα είναι αργία:Σας υπενθυμίζουμε ότι βάσει της με αρ. πρ. 95567/Γ2/20-06-2014 (Β΄ 1861) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων»: «Για το σχολικό έτος 2014-2015 η θρησκευτική εορτή των Τριών
Ιεραρχών την 30η Ιανουαρίου 2015, δεν αποτελεί ημέρα αργίας για τα Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, δημόσια και ιδιωτικά, ημερήσια και εσπερινά, αλλά ορίζεται, για όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως ημέρα εορτής, κατά την οποία γίνεται εκκλη-
σιασμός και δραστηριότητες σχετικά με την προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα γράμματα».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου