Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

Το νέο σύστημα αξιολόγησης στο Δημόσιο [ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ]

Το νέο σύστημα αξιολόγησης απόδοσης και εξέλιξης των δημοσίων υπαλλήλων, έχει στόχο, μέσω της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της αντικειμενικότητας, να οδηγήσει σε ένα νέο σύστημα προαγωγών, που θα στηρίζεται στις ικανότητες, τις... δεξιότητες, τις γνώσεις και την απόδοση των δημοσίων υπαλλήλων, προκειμένου να σχηματιστούν ισχυρές δομές στη Δημόσια Διοίκηση.

Κυριότερα, το νέο σύστημα αξιολόγησης στηρίζεται στους προϊσταμένους και αποτελεί εργαλείο για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, παρέχει το πλαίσιο για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των δημόσιων υπαλλήλων και προωθεί την κουλτούρα του διαλόγου στη διοίκηση.

Επίσης, το νέο σύστημα προαγωγών είναι μια αξιοκρατική και διαφανής διαδικασία, αφού στηρίζεται στην αναγνώριση της απόδοσης, την επιβράβευση και την εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων.

Στο επισυναπτόμενο αρχείο, που ακολουθεί, παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία.
 
ΣΧΟΛΙΟ ΜΑΣ:
Πρόχειρη ματιά:  
1.Το σχέδιο νόμου αν και καταργεί το 15% του ν. 4250, βάζει νέα ποσόστωση σε συνεννόηση με το ΓΛΚ
2. Δηλαδή θα το χρησιμοποιήσει για τις μονιμοποιήσεις των νεοεισερχόμενων, για τις μισθολογικές προαγωγές από κλιμάκιο σε κλιμάκιο και από βαθμό σε βαθμό. 
3. Οι όποιες προαγωγές σε κλιμάκια και βαθμούς θα καθορίζονται από τις δυνατότητες του προϋπολογισμού και την ποσόστωση που που θα ορίζεται σε συνεργασία με το ΓΛΚ!
4. Το νέο σχέδιο θα κατατεθεί για διαβούλευση τις επόμενες εβδομάδες
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου