Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2015

ΤΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕ Ο ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΣΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ 24/3/15


ΣυναδέλφοιΟ γενικός τίτλος είναι ότι δόθηκαν αρκετές διευκρινίσεις για τη λογική με την οποία θα κινηθεί το υπουργείο αλλά δεν υπήρξε ικανοποίηση αιτημάτων-πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.
Επειδή η συζήτηση ήταν με βάση το υπόμνημα που κατέθεσε η ΑΔΕΔΥ, ομαδοποιώ τις απαντήσεις ανάλογα με τις θέσεις του Υπομνήματος. Το κείμενο που....

ακολουθεί είναι το υπόμνημα της ΑΔΕΔΥ και πάνω σε αυτό υπάρχουν οι όποιες απαντήσεις δόθηκαν με κόκκινο χρώμα.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου με τίτλο «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» ικανοποιούν ορισμένα από τα κεντρικά αιτήματα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. της τελευταίας περιόδου, όπως η ακύρωση των διαθεσιμοτήτων και των απολύσεων και η επαναφορά των συναδέλφων στην ενεργό υπηρεσία, η κατάργηση της αυτοδίκαιης αργίας, η κατάργηση της διαδικασίας επαναπροσδιορισμού των κριτηρίων μετατροπής των συμβάσεων σε Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), η μονιμοποίηση των συναδέλφων ΙΔΑΧ και η κατάργηση της πολιτικής επιστράτευσης των απεργών.

Ειδικότερα, όμως, σε ότι αφορά την επαναφορά των απολυμένων και διαθέσιμων, εκφράζουμε τη ριζική μας αντίθεση στην πρόθεση της Κυβέρνησης να περιορίσει ακόμη περισσότερο τις αναγκαίες προσλήψεις προσωπικού στο Δημόσιο αφαιρώντας, από τον ανεπαρκή αριθμό των 15.000 προβλεπόμενων νέων διορισμών, τον αριθμό των υπαλλήλων που επανέρχονται στην υπηρεσία. Την ώρα που ο Δημόσιος Τομέας έχει «χάσει» τα τελευταία χρόνια πάνω από 250.000 εργαζόμενους με αποτέλεσμα τη δραματική συρρίκνωση όλων των υπηρεσιών του, είναι απαραίτητες νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με στόχο την επαρκή στελέχωση των Δημόσιων Υπηρεσιών με προτεραιότητα στην Υγεία, στην Παιδεία, στην Κοινωνική Ασφάλιση, στην Αυτοδιοίκηση, στους ελεγκτικούς μηχανισμούς και γενικότερα σε όλες τις δομές που συμβάλλουν στην άμβλυνση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης.
Δεν πρόκειται για μνημονιακές δεσμεύσεις αλλά για οικονομικές γιατί τόσες προσλήψεις είναι καταγραμμένες στον προϋπολογισμό. Θα προσπαθήσει να μην συμπεριληφθούν στις 15.000 αυτοί που θα επανέλθουν. Εφόσον μειώσαμε δαπάνες από τη μείωση των μετακλητών θα μπορούσε να συνυπολογιστεί. Αν δεν τα καταφέρουμε όμως θα παραμείνουν μέσα στις 15.000.
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. συνεχίζει να αγωνίζεται για την κατάργηση των επισφαλών μορφών εργασίας και την κατοχύρωση της μόνιμης και σταθερής εργασίας με πλήρη μισθολογικά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και εργασιακά δικαιώματα.
Παράλληλα, όμως, παραμένουν ανεκπλήρωτα σημαντικά αιτήματα των εργαζομένων στο Δημόσιο όπως η κατάργηση του θεσμικού πλαισίου της αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων και των εκπαιδευτικών.
Δεν ικανοποιείται, επίσης, το αίτημα της άμεσης επανακατάταξης των Δημοσίων Υπαλλήλων σε μισθολογικά κλιμάκια και βαθμούς με βάση την πραγματική προϋπηρεσία.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., συνεπώς, επιμένει να συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο οι παρακάτω προτεραιότητες για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο:
1. Να καταργηθούν τα άρθρα 30 έως και 41 του Ν.4250/2014 για την αξιολόγηση και τον υποτιθέμενο επανέλεγχο μετατροπής των συμβάσεων από ΙΔΟΧ σε ΙΔΑΧ που μοναδικό στόχο είχαν να οδηγήσουν χιλιάδες εργαζόμενους στη διαθεσιμότητα και στην απόλυση.
Τα άρθρα για την αξιολόγηση θα καταργηθούν όταν υπάρχει κάτι για να τα αντικαταστήσει. (το αρ. 42 για επανέλεγχο καταργείται). Μέσα σε ένα μήνα είναι στόχος μου να λύσουμε τα ζητήματα επιλογής στελεχών και της αξιολόγησης. Θα σκεφτώ τι θα μπορούσε να γίνει για το θέμα των εκείνων των υπηρεσιών που πιέζουν τώρα για συμπλήρωση φύλλων αξιολόγησης.
2. Να καταργηθεί, επίσης το νομοθετικό πλαίσιο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών (Ν.4024/2011, Ν.4142/2013, Ν.3848/2010, Ν.3679/2010, Π.Δ.153/2013).
Για τους εκπαιδευτικούς είναι θέμα του Υπ. Παιδείας.
3. Άμεση επανακατάταξη των Δημοσίων Υπαλλήλων σε μισθολογικά κλιμάκια και βαθμούς με βάση την πραγματική τους προϋπηρεσία στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα. Κατάργηση των άρθρων 7,8 και 9 του Ν.4024/2011 και κατοχύρωση της ακώλυτης μισθολογικής και βαθμολογικής εξέλιξης.
Οτιδήποτε έχει μισθολογικό κόστος μετατίθεται για αργότερα.
4. Κατάργηση της ρύθμισης που προβλέπει ότι η κύρια σύνταξη προσδιορίζεται με το Μισθολογικό Κλιμάκιο που είχαν οι υπάλληλοι πριν την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 38 παρ 5 του Ν.3986/2011 (Έναρξη ισχύος από 1/7/2011). Υπολογισμός της σύνταξης με επανακατάταξη με βάση το χρόνο υπηρεσίας στα μισθολογικά κλιμάκια.
Τα συνταξιοδοτικά θέματα θα μπουν σε επόμενα νομοσχέδια και υπάρχουν συναρμόδια υπουργεία. Οτιδήποτε έχει μισθολογικό κόστος μετατίθεται για αργότερα.
Σε ότι αφορά στο κεφάλαιο της αποκατάστασης αδικιών και επαναφοράς προσωπικού πρέπει να ενσωματωθούν οι παρακάτω σημαντικές προσθήκες και τροποποιήσεις:
Στο σύνολο των 3.900 διαθέσιμων-απολυμένων που αρχικά είχαν υπολογιστεί έχουμε ξεφύγει λίγο και είναι παραπάνω γιατί προστέθηκαν και κάποιοι από καταργούμενους φορείς, και το κόστος έχει ανέβει λίγο από 25 εκ. πάμε στα 30. Δε μπορώ να σας πω τώρα ποιοι φορείς είναι αυτοί, αλλά είναι άλλοι 100-150 εργαζόμενοι. Επομένως δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για άνοδο κόστους.
1. Να καταργηθεί ο θεσμός της διαθεσιμότητας
Προσθήκη στο άρθρο 20 παρ.3:
Καταργούνται το άρθρο 90 Ν.4172/2013 και η υποπαράγραφος Ζ2 του Ν.4093/2012
Θα το δει θετικά, αν δεν καταργείται μαζί με τις διατάξεις αυτές και τίποτα άλλο. Σε κάθε περίπτωση δεν θα εφαρμοστεί από αυτή την κυβέρνηση διαθεσιμότητα-απόλυση.
2. Να αναγνωριστεί πλήρως η υπηρεσία της διαθεσιμότητας
Προσθήκη στο άρθρο 20 ως παρ. 4:
Ο χρόνος της διαθεσιμότητας καθώς και το χρονικό διάστημα που παρέμειναν απολυμένοι οι υπάλληλοι που εντάσσονται στο παρόν κεφάλαιο, συνυπολογίζεται αυτοδίκαια για κάθε υπηρεσιακή και μισθολογική μεταβολή και για όλα τα ασφαλιστικά συνταξιοδοτικά δικαιώματα των υπαλλήλων.
Σε άλλο νομοσχέδιο, είναι οικονομικό αίτημα.
3. Να ενταχθούν στην επαναφορά προσωπικού αυτοί που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα – κινητικότητα με το Ν.4093/2012 (Κεφ. Ζ΄ του πρώτου άρθρου).
Εφόσον έχει γίνει οριστική τοποθέτηση δεν γίνεται τώρα κάτι, θα μπουν στη μεγάλη κινητικότητα που θα αφορά όλο το δημόσιο αργότερα.
4. Να προβλέπεται η δυνατότητα να ζητήσουν την επαναφορά τους και οι υπάλληλοι για τους οποίους έχουν εκδοθεί οριστικοί πίνακες διάθεσης (τροποποίηση της παρ.2α του άρθρου 23). Επίσης να μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την επαναφορά τους στις θέσεις που κατείχαν ή στα Υπουργεία που υπάγονταν οργανικά και οι υπάλληλοι που έχουν τοποθετηθεί σε άλλες υπηρεσίες ή σε άλλα Υπουργεία.
Εφόσον έχει γίνει οριστική τοποθέτηση δεν γίνεται τώρα κάτι, θα μπουν στη μεγάλη κινητικότητα που θα αφορά όλο το δημόσιο αργότερα.
Αυτό το νομοσχέδιο έχει σκοπό κυρίως να φέρει πίσω ανθρώπους που χάνουν τη δουλειά τους. Είπαμε ότι αυτοί που είναι ήδη τοποθετημένοι δεν μπορούν να φύγουν τώρα γιατί μας λένε οι αρμόδιοι υπουργοί ότι αν φύγουν τώρα θα ξηλωθεί το σύστημα στο οποίο είναι τοποθετημένοι.
5. Στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Γ΄ του νομοσχεδίου (άρθρο 20 παρ.1ε) να συμπεριληφθούν και οι υπάλληλοι που ανήκαν οργανικά σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. τα οποία καταργήθηκαν με τις διατάξεις των Νόμων 3895/2010 και 4002/2011 (ΟΣΚ, ΙΓΜΕ, Δήμητρα κ.λπ.).
Οι περίπου 140 έφεδροι θα γυρίσουν.
Τα 200 άτομα από τον ΟΣΚ που δούλευαν με τετραετείς συμβάσεις που έχουν εφετειακές αποφάσεις αλλά δεν είναι αμετάκλητες, δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στις ρυθμίσεις γιατί είναι Ορισμένου Χρόνου και υπάρχει κώλυμα από το Σύνταγμα. Οι αμετάκλητες αποφάσεις θα εφαρμοστούν.
6. Να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ορισμένων κλάδων (π.χ. καθαρίστριες τετράωρης απασχόλησης του Υπουργείου Οικονομικών), με εξομοίωση των εργασιακών τους δικαιωμάτων και στην κατεύθυνση της κάλυψης υπαρκτών και πάγιων αναγκών.
Γενικότερα, προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης να υπαχθεί σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης και τη μετατροπή της σύμβασής του από αορίστου χρόνου σε δημοσίου δικαίου.
Το θέμα αυτό είναι από τα μείζονα θέματα που με απασχόλησαν γιατί αφορά τις καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών. Είναι περίπου 8.000 με μερική απασχόληση στο δημόσιο και δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω τώρα γιατί θα έχει μεγάλη οικονομική επιβάρυνση.
7. Να προωθηθεί η άμεση επαναπρόσληψη των 300 περίπου καθαριστριών του Υπουργείου Οικονομικών που απασχολούνταν στις Εφορείες με μηνιαίες συμβάσεις έργου για μια δεκαετία περίπου, μέχρι τις 31/12/2012.
Είναι μεγάλη αδικία αλλά από το Σύνταγμα μετά το 2001 δεν μπορούν να μετατραπούν Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου σε Αορίστου Χρόνου. Η άποψή μου είναι και το έχω προτείνει, για όλους όσους είναι σε αυτή την κατηγορία, να αναγνωρίσουμε την προϋπηρεσία και όταν θα γίνουν προσλήψεις σε αυτό το αντικείμενο να μοριοδοτηθούν. Όσοι έχουν αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, αμετάκλητες όμως, τότε τις σεβόμαστε. Δεν υπάρχει δυστυχώς συνταγματικός τρόπος να λυθεί.
8. Να δοθεί η δυνατότητα και για το προσωπικό όλων των άλλων ειδικοτήτων και κλάδων (εκτός, δηλαδή, από τους εκπαιδευτικούς, σχολικούς φύλακες και διοικητικούς των ΑΕΙ) δύναται να επανέλθει σε συνιστώμενες οργανικές (και όχι προσωποπαγείς) θέσεις στο Υπουργείο που υπαγόταν οργανικά εφόσον καταθέσει αίτηση που υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του Νόμου (τροποποίηση της παρ.4 του άρθρου 23 και αντιστοίχηση της με την παρ.2 του άρθρου 24). Δηλαδή η διαδικασία πλήρωσης θέσεων με εθελοντική κινητικότητα (άρθρο 21), για όσους προβλέπεται, να αποσυνδεθεί από την επαναφορά (εντός δεκαημέρου) όλων των απολυμένων και σε καθεστώς διαθεσιμότητας υπαλλήλων. 
Τι θέλαμε να κάνουμε. Θέλαμε να μας πει ο οικείος υπουργός ότι πράγματι οι καταργούμενες θέσεις χρειάζονται. Γιατί κάποιες από αυτές τις θέσεις δεν ανταποκρίνονται πια, ήταν για τις προηγούμενες φάσεις διοίκησης, ενώ αλλού υπάρχουν πιο οξυμμένες ανάγκες. Όπου ο αρμόδιος υπουργός (Παιδείας και Δημόσιας Τάξης) μας είπαν εμείς τους θέλουμε ακριβώς εκεί που ήταν, αυτοί γυρίζουν. Γι αυτό το κάναμε έτσι και όχι με μια διάταξη όλους πίσω, και γι αυτό υπάρχει άλλη μεταχείριση για εκπαιδευτικούς, διοικητικούς και σχολικούς φύλακες και δημοτική αστυνομία που γυρνάνε σε 10 μέρες γιατί μου το είπε ο υπουργός τους. Και γι αυτό υπάρχουν δύο κατηγορίες με οργανικές και προσωποπαγείς.
Το σύστημα κινητικότητας αυτό θα αφορά μόνο αυτές τις θέσεις και δεν θα είναι το σύστημα της μεγάλης κινητικότητας που θα γίνει στο δημόσιο.

Τι θα ισχύει λοιπόν: Η διαδικασία κινητικότητας θα υπάρχει αρχικά για όλους. Γιατί κάποιος μπορεί να μη θέλει να γυρίσει διοικητικός των ΑΕΙ πχ, και να θέλει να πάει να γίνει κάτι άλλο. Όλοι έχουν αυτή τη δυνατότητα και οι εκπαιδευτικοί και οι σχολικοί φύλακες και οι διοικητικοί και η δημοτική αστυνομία, όλοι. Μπορεί ένας εκπαιδευτικός –γιατρός πχ να μη θέλει να πάει πίσω στην τάξη και να θέλει να πάει εκεί που θα του πει ο Κουρουπλής. Επομένως η εθελοντική κινητικότητα προηγείται από τα πάντα.
Όσοι επανέρχονται σε θέσεις και κλάδους (οργανικές) που επανασυστήνονται, αν κάνουν την αίτηση σε 10 μέρες και επανέρχονται στις θέσεις τους.
Οι άλλοι: έχουμε ένα πίνακα με τις θέσεις που θα μας δώσουν τα υπουργεία. Με βάση αυτές τις θέσεις θα τοποθετηθούν. Αλλά επειδή δεν ξέρουμε πόσο χρόνο θα πάρει γι αυτό τους βάζουμε σε προσωποπαγείς γιατί δεν μπορούμε να τους αντιστοιχίσουμε.
Αν κάποιοι ζητούν την ίδια θέση, αυτό θα κριθεί με τα προσόντα κυρίως αλλά και με κοινωνικά κριτήρια δευτερευόντως.
Μέχρις ότου τοποθετηθούν οριστικά όλοι παραμένουν διαθέσιμοι. Και οι απολυμένοι μετατρέπονται σε διαθέσιμους. 
 
Να δοθεί η δυνατότητα επαναφοράς και στους υπαλλήλους της δημοτικής αστυνομίας που έχουν μεταταχθεί σε άλλες υπηρεσίες εκτός της ΕΛ.ΑΣ. (π.χ. φυλακές).
Αυτοί που έχουν τοποθετηθεί οριστικά, αν θέλουν να γυρίσουν πίσω, θα πάνε με τη μεγάλη κινητικότητα. Δεν μπορούμε να διαλύσουμε τώρα τις υπηρεσίες που βρίσκονται. Και είχαμε και εκατοντάδες αιτήματα από τους ίδιους να μην τους γυρίσουμε πίσω υποχρεωτικά.
9. Να επιλυθεί το θέμα της αναγνώρισης διαθεσιμότητας για τους 85 εκπαιδευτικούς
Προσθήκη στο άρθρο 24 ως παρ.4:
Εκπαιδευτικοί που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με τον Ν.4172/13, οι οποίοι δεν υπέβαλλαν αίτηση στις ανακοινώσεις του Υπουργείου ΔΜΗΔ και για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη απόλυσης, διατηρούν (από τις 22/3/2014 μέχρι σήμερα) την ίδια υπηρεσιακή και μισθολο9γική κατάσταση με όσους έκαναν τις σχετικές αιτήσεις στια ανακοινώσεις του Υπουργείου ΔΜΗΔ όπως ορίζεται στο άρ.40 του Ν.4250/2014.
Έχει σχέση με οικονομικά και δεν γίνεται.

10. Οι μόνιμοι υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου που υπηρετούσαν στο σταθμό διοδίων των Μαλγάρων με τις διατάξεις του Ν.2450/2014 μεταφέρθηκαν στην «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.» με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, παρόλο που είναι σαφείς οι διατάξεις ακόμη και των μνημονιακών νόμων ότι η μεταφορά προσωπικού γίνεται με την ίδια σχέση εργασίας. Οι παραπάνω είναι οι μόνοι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι των οποίων εν μία νυκτί μετατράπηκε η σχέση εργασίας από δημοσίου δικαίου σε ΙΔΑΧ. Είναι αναγκαίο να συμπεριληφθεί πρόβλεψη για αποκατάσταση της εργασιακής τους σχέσης από ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε δημοσίου δικαίου όπως ήταν πριν τη μεταφορά τους στην «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.».

11. Στο πλαίσιο της αποκατάστασης των αδικιών πρέπει να λυθεί και το θέμα της περικοπής της υπερβάλλουσας διαφοράς μείωσης των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν σε κάποιον άλλο φορέα. Θεωρούμε ότι είναι αδικία, για όποιον μετατάχθηκε (ειδικά λόγω της υποχρεωτικής διαθεσιμο-κινητικότητας), να μη λαμβάνει τις αποδοχές, που είχαν υπολογιστεί για αυτόν με το Ν.4024/2011 στο νέο φορέα. Συναφή εγκύκλιο είχε εκδώσει ο Υπουργός Εσωτερικών με θέμα «Ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα και καταβολή υπερβάλλουσας διαφοράς», με αριθμ. πρωτ. 36871/26-09-2014. Αυτή, όμως, δεν εφαρμόστηκε, αφού διατηρείται η διαφωνία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για το θέμα. Μια νομοθετική ρύθμιση που θα καθορίζει, πως η υπερβάλλουσα διαφορά μείωσης καταβάλλεται και μετά τη μετάταξη του υπαλλήλου σε άλλο φορέα, με έναρξη ισχύος της από την ημερομηνία εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου (1/11/2011), μπορεί να επιλύσει το ζήτημα.

Το θέμα, έχει οικονομικό αντικείμενο και δεν θα λυθεί σε αυτό το νομοσχέδιο.

12. Να προβλεφθεί η δυνατότητα επαναφοράς όσων εξαναγκάσθηκαν να υποβάλουν αίτηση παραίτησης και συνταξιοδοτήθηκαν με ιδιαίτερα επαχθείς όρους.

13. Υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού χρόνου που εργάζονταν στις Αθλητικές Ομοσπονδίες να επανέλθουν στην Υπηρεσία τους. Οι παραπάνω υπάλληλοι απολύθηκαν παράνομα και καταχρηστικά καθώς καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Υπηρεσίας.

Για την πολιτική επιστράτευση

Είναι αναγκαίο να καταργηθεί ολόκληρο το Ν.Δ.17/1974 και όχι μόνο το άρθρο 23 του Ν.Δ.17/1974. Υπενθυμίζουμε ότι με βάση το άρθρο 23 του Ν.Δ.17/1974 και την επίκληση έκτακτης ανάγκης έγινε η πολιτική επιστράτευση των ναυτεργατών. Επίσης το άρθρο 18 του Ν.Δ.17/1974 δίνει τη δυνατότητα πολιτικής επιστράτευσης σε περίπτωση πολιτικής κινητοποίησης.

Ζητάμε επίσης να απαλειφθεί η φράση «…ανάγκης που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία», καθώς θεωρούμε ότι περιορίζει το δικαίωμα της απεργίας σε ΟΤΑ και Νοσοκομεία. Προτείνουμε, λοιπόν, την παρακάτω διατύπωση:
Η πολιτική επιστράτευση ή η με οποιονδήποτε τρόπο επίταξη των υπηρεσιών απεργών απαγορεύονται απολύτως, είτε πριν είτε μετά την κήρυξη της απεργίας. Πολιτική επιστράτευση που έχει κηρυχθεί και δεν έχει ανακληθεί παύει να ισχύει.

Το Σύνταγμα λέει ότι μπορεί να γίνει επίταξη για τη δημόσια υγεία. Το Ν.Δ. 17/1974 δεν μπορεί να καταργηθεί συνολικά γιατί έχει και την Πολιτική Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης και αν το καταργήσω συνολικά θα γίνει μια πλημμύρα και δεν θα υπάρχει πλαίσιο για να επέμβουμε.

Αποκατάσταση της δικαιοσύνης στο Πειθαρχικό πλαίσιο

Είναι επιβεβλημένη η ουσιαστική και θεσμική αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που καθημερινά ανακύπτουν από την υποκειμενική, αυθαίρετη και δυνάμει γενικευμένη εφαρμογή των διατάξεων της αυταρχικής και αντιδημοκρατικής τροποποίησης του πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων, με τις οποίες αυξάνονται και διευρύνονται οι περιπτώσεις επιβολής του μέτρου της αργίας, ακόμα και χωρίς τη γνωμοδότηση του αρμόδιου πειθαρχικού συμβουλίου, απλά και μόνο με την άσκηση πειθαρχικής δίωξης, για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, ακόμα και ήσσονος σημασίας, καταργώντας έτσι το συνταγματικά κατοχυρωμένο και προβλεπόμενο από διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα μας τεκμήριο της αθωότητας. Πέραν, λοιπόν, των όσων προβλέπονται στο νομοσχέδιο απαιτούμε να συμπεριληφθούν και τα παρακάτω:

1. Να καταργηθούν συνολικά οι μνημονιακοί νόμοι που διαμόρφωσαν το αυταρχικό πλαίσιο για τους Δημοσίους Υπαλλήλους (Ν.4057/2012 και παράγραφος Ζ του Ν.4093/12).

2. Ακύρωση και των αργιών και των ποινών που έχουν επιβληθεί με τις καταργούμενες διατάξεις.

Κάποιες από αυτές ήταν πραγματικά πειθαρχικά αδικήματα. Η ανάρμοστη συμπεριφορά μπορεί να ήταν πραγματική. Δεν μπορούμε να τις ανακαλέσουμε όλες. Θα δώσω με διάταξη δυνατότητα αίτησης θεραπείας και να επανακρίνουν τα πειθαρχικά συμβούλια.

3. Να γίνει άμεση παύση των πειθαρχικών και λοιπών διώξεων ενάντια σε εργαζόμενους που συμμετείχαν στην απεργία-αποχή που προκήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αλλά και των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αντιστάθηκαν και συνέδραμαν στον αγώνα των εργαζομένων.

Θα το δούμε.

4. Κατάργηση της ρύθμισης που χαρακτηρίζει πειθαρχικό παράπτωμα τη μη αυτο-απογραφή σε ηλεκτρονικές εφαρμογές.
Αυτή θα την καταργήσουμε άμεσα.
5. Να διατυπωθεί σαφώς η αναστολή εκτέλεσης πειθαρχικής ποινής μέχρις ότου τελεσιδικήσει το ποινικό σκέλος.
 
6. Να απαλειφθεί πλήρως το πειθαρχικό αδίκημα «της αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς εντός και εκτός υπηρεσίας», που με την ασάφειά του έχει δημιουργήσει «βιομηχανία» πειθαρχικών διώξεων.

Ενδεχομένως να γίνει στο νέο Δ/Υ κώδικα αλλά όχι τώρα. Δεν μπορεί να καταργηθεί χωρίς αντικατάσταση.

7. Να απαλειφθεί το πειθαρχικό αδίκημα της «παραβίασης υποχρέωσης εχεμύθειας» το οποίο χρησιμοποιείται για να αποτρέψει καταγγελίες αυθαιρεσιών της διοίκησης.
Δεν γίνεται να μην υπάρχει εχεμύθεια για τις πληροφορίες που καθένας κατέχει λόγω της θέσης του. Αν κάποιος διαρρεύσει πχ το νομοσχέδιο να μην μπορώ να κάνω τίποτα δε γίνεται. Δεν αναφέρεται στα δικαιώματα που έχουμε ως πολίτες (πχ να καταγγείλουμε αυθαιρεσίες προϊσταμένων και παραβιάσεις δικαιωμάτων στα σωματεία) αλλά στο ότι αν κάποιος κατέχει μια πληροφορία λόγω της θέσης του που δεν είναι κοινοποιήσιμη να μην μπορεί να την κοινοποιήσει.

8. Να μην συμπεριληφθεί στα πειθαρχικά παραπτώματα η «αδικαιολόγητη μη εξυπηρέτηση πολιτών και μη έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις», λόγω της μεγάλης αποψίλωσης των υπηρεσιών του δημοσίου.
Θα γίνει λιγότερο αυστηρό, θα γίνει- αν υπάρχει υπαιτιότητα.

Μετατροπή θέσεων προσωπικού ΙΔΑΧ σε θέσεις μονίμων υπαλλήλων

Η ενιαία μόνιμη σχέση εργασίας στο Δημόσιο καθώς και η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των πάγιων αναγκών των υπηρεσιών αποτελούσαν πάντα και αποτελούν βασικά αιτήματα του Δημοσιοϋπαλληλικού κινήματος .
Δυστυχώς, οι κυβερνητικές πολιτικές των προηγούμενων δεκαετιών οδήγησαν στην επέκταση και διεύρυνση των ελαστικών σχέσεων εργασίας στο Δημόσιο, με δυσμενείς επιπτώσεις στους εργαζομένους αλλά και στη λειτουργία των Δημόσιων Υπηρεσιών.
Συνεπώς η πρόβλεψη για μετατροπή των θέσεων προσωπικού ΙΔΑΧ σε θέσεις μονίμων υπαλλήλων (Άρθρο 15 του νομοσχεδίου) είναι ένα θετικό βήμα στην παραπάνω κατεύθυνση.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κρίνει σκόπιμο στους υπαλλήλους που θα μονιμοποιηθούν να δοθεί η δυνατότητα επιλογής. Αυτό σημαίνει όσοι θέλουν να διατηρήσουν το ασφαλιστικό καθεστώς που είχαν μέχρι τώρα και όσοι επιθυμούν να μπορούν να ενταχθούν στα ασφαλιστικά ταμεία του Δημοσίου.
Δεν μπορώ να δώσω δικαίωμα επιλογής. Οι ίδιες κατηγορίες υπαλλήλων να έχουν ίδιο στάτους. Τα ασφαλιστικά τους θα μείνουν ως έχουν. Δεν μπορεί να δοθεί δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα.

Ένα δεύτερο ζήτημα είναι ότι μετατρέπονται οι θέσεις ΙΔΑΧ σε θέσεις μόνιμων «εφόσον κατέχουν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία γενικά προσόντα διορισμού και τα ειδικά προσόντα του κλάδου». Αν εδώ υπολογίζονται τα κριτήρια του ΑΣΕΠ σήμερα, ο ΑΣΕΠ απαιτεί και επάρκεια σε υπολογιστές και άλλα που οι παλιοί ΙΔΑΧ δεν υπάρχει περίπτωση να τα έχουν. Πρέπει να προσδιοριστεί αυτό με βάση τα προσόντα που ζητούνταν για τους ΙΔΑΧ και όχι τα σημερινά.

Δεν μπορούμε να το λύσουμε αυτό τώρα γιατί δεν θέλω να πω ότι όποιος δεν έχει τα προσόντα μονιμοποιείται. Όποιος έχει τα ίδια προσόντα θα έχει την ίδια θέση, δεν γίνεται αλλιώς. Ότι με αυτό τον τρόπο δεν θα συμπεριληφθούν οι εργατοτεχνίτες το καταλαβαίνω αλλά δεν μπορεί να γίνει κάτι. Θα δούμε αν μπορούμε να το λύσουμε με υπουργική απόφαση στη συνέχεια, αλλιώς θα παραμείνουν ΙΔΑΧ.

Η διαδικασία μετατροπής των ΙΔΑΧ, επειδή υπάρχουν ΙΔΑΧ που θα υποστούν βλαπτική μεταβολή (υπάρχουν ΙΔΑΧ που θα χάσουν βαρέα ή ακόμη και την προβλεπόμενη αποζημίωση εάν αλλάξουν καθεστώς), θα πρέπει να γίνει αποδεκτή από το Υπουργείο η προαιρετικότητα της ρύθμισης. Επίσης, ζητάμε τη διευκρίνιση ή και απαλοιφή της πρόβλεψης του άρθρου 1 «εφόσον κατέχει τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία γενικά προσόντα διορισμού και τα ειδικά προσόντα του κλάδου, σε θέσεις του οποίου διορίζονται, εφόσον δημιουργεί προβλήματα σε πολλούς που δεν έχουν γενικά και ειδικά προσόντα (ECDL – ξένες γλώσσες κοκ) που προστέθηκαν σε μεταγενέστερα προσοντολόγια του ΑΣΕΠ από την εποχή που διορίστηκαν. Ακόμη, να είναι σαφές πως όσοι δεν γίνουν μόνιμοι για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. απουσία προσόντων) θα παραμείνουν ΙΔΑΧ με το καθεστώς που είναι τώρα.
Η προαιρετικότητα δεν μπορεί να μπει. Η πρόταση για διατύπωση «εκτός αν υπάρχει βλαπτική μεταβολή» είναι μια άποψη που θα μπορούσαμε να τη δούμε.

Τέλος, ζητάμε να συμπεριληφθούν στη ρύθμιση:

1. Οι ΙΔΑΧ που εργάζονται με δικαστικές αποφάσεις, τελεσίδικες ή μη.
Μόνο τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις εφαρμόζονται.
2. Οι ΙΔΑΧ που εργάζονται από το 2009 στους Δήμους και σε άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου με οριστικούς πίνακες του ΑΣΕΠ χωρίς να έχει εκδοθεί ΦΕΚ διορισμού μέχρι σήμερα.
Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή.
Επιπλέον αίτημα: Να συμπεριληφθούν οι υπάλληλοι του ΟΣΚ που όταν έγινε ανώνυμη εταιρεία μετατράπηκαν σε ΙΔΑΧ.

Αυτοί δυστυχώς θα παραμείνουν ΙΔΑΧ, γιατί δεν μπορούν να γίνουν Δ/Υ.

Συλλογικές διαπραγματεύσεις στο Δημόσιο

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αγωνιζόταν πάντα για την κατοχύρωση των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων στο Δημόσιο.
Η πολιτική των προηγούμενων Κυβερνήσεων δεν αναγνώρισε το δικαίωμα των εργαζομένων στο Δημόσιο να συνάπτουν γενικές και κλαδικές συλλογικές συμβάσεις με το κράτος.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., σε ότι αφορά το Κεφάλαιο Α2 για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις στο Δημόσιο, εκτιμά ότι, επειδή το θέμα είναι πολύ σοβαρό και απαιτεί συνολική και οριστική ρύθμιση που να στηρίζεται στη συμβολή του συνδικαλιστικού κινήματος, και της επιστημονικής κοινότητας, θα πρέπει να αποσυρθεί, ώστε μέσα σε τακτό χρονικό διάστημα να διαμορφωθεί το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο.

Το άρθρο για τις ΣΣΕ θα μείνει και δεν αποσύρεται. Ότι έχετε σαν ομόφωνη πρόταση να αλλάξω θα το αλλάξω αλλά δεν θα το αποσύρω. Δε θέλω ένα νομοσχέδιο μόνο με την επαναφορά απολυμένων αλλά και με μέτρα δημοκρατίας. Φέρτε παρατηρήσεις και προτάσεις μέχρι την Πέμπτη.


· Η φράση «Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες στους αντίστοιχους εργασιακούς χώρους υφίστανται περισσότερες από μία δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις κατά κλάδο ή ειδικότητα αντιπροσωπευτικές, η διαπραγμάτευση διεξάγεται με το αρμόδιο όργανο που εκπροσωπεί το Δημόσιο με όλες τις ανωτέρω συνδικαλιστικές οργανώσεις και με βάση τις κοινά διαμορφωμένες θέσεις τους» στο σημείο αν τη θεωρείτε επικίνδυνη και ότι περιέχει κίνδυνο διάσπασης των συνδικαλιστικών οργανώσεων να το βγάλουμε τελείως. Να μπορούν να παρίστανται με τη σύμφωνη γνώμη του αντιπροσωπευτικού οι άλλες αλλά η αντιπροσωπευτική διαπραγματεύεται μόνο. Η αντιπροσωπευτική είναι σαφές ότι είναι η μεγαλύτερη.


· Η ρήτρα ειρήνης θα καταργηθεί.


· Η δευτεροβάθμια δεν διαπραγματεύεται όρους αμοιβής. Δεν θέλω να επαναλάβουμε τη φεουδοποίηση των μισθών στο Δημόσιο. Ο κάθε υπουργός να μπορεί να δίνει κάτι στους δικούς του και αυτό είναι θέμα αρχής. Εσείς που ενσωματώνετε στο τριτοβάθμιο επίπεδο τις Ομοσπονδίες να προτείνετε όπου χρειάζεται να γίνει ειδική ρύθμιση με έναν κλάδο αλλά να μη μιλά ο κάθε υπουργός με τον κάθε κλάδο. Να υιοθετήσετε εσείς ως ΑΔΕΔΥ τα αιτήματα και να γίνει σε κεντρικό επίπεδο καθαρά και τίμια μια συμφωνία. Η βασική διαφορά δημοσίου-ιδιωτικού είναι ότι θέλουμε ενιαίο μισθολόγιο. Όχι αυτό που υπάρχει. Αλλά κάποιος που δουλεύει στο δημόσιο πχ μια καθαρίστρια να έχει τον ίδιο μισθό παντού. Δεν θα αλλάξει αυτό.


· Χρειάζεται νόμος –όχι κανονιστική πράξη-για να κυρωθεί η ΣΣΕ γιατί το απαιτεί το Σύνταγμα. Θέλω να είναι υποχρεωτικά σεβαστή. Γι αυτό και έχω βγάλει τον όρο «συμφωνία» που δεν γινόταν σεβαστή. Για παράδειγμα, στο Δημόσιας τάξης είχαν υπογράψει ΣΣ και δεν έγινε σεβαστή. Κάτι που κυρώνεται και μετά δεν το σέβεται το κράτος, τότε πια θα καταρρεύσει το σύστημα διαπραγμάτευσης. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από την υποχρέωση του Συντάγματος.


· Το εύρος των διαπραγματεύσεων είναι απασχόληση και αμοιβή. Αυτά είναι τα θέματα των ΣΣΕ. Από κει και πέρα, μπορούμε να συζητάμε τα πάντα αλλά δεν μπορούμε να πάρουμε συλλογικές αποφάσεις για το τι θα κάνει συνολικά το Δημόσιο όπως πχ τον προϋπολογισμό. Ο προηγούμενος νόμος είχε περιοριστική απαρίθμηση. Πρέπει να έχουμε το μέγιστο εύρος και γι αυτό δεν έβαλα πιο συγκεκριμένη διατύπωση και θα διαμορφωθεί στην πορεία.

· Η διαιτησία δεν μπορεί να υπάρξει στο Δημόσιο. Το κράτος, ότι και να είναι, είναι αυτό που ελέγχει. Δεν μπορεί η κρατική βούληση- που είναι η βούληση του λαού- να δεσμευτεί από την απόφαση ενός διαιτητή –για τους δημόσιους υπαλλήλους. Αν αποτύχει η μεσολάβηση τότε δεν θα έχουμε ρύθμιση νομοθετική για ΣΣΕ. Θα έχουμε εκκρεμότητα και δεν μπορεί να γίνει αλλιώς παρά να το ρυθμίσει με νόμο ο υπουργός. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση σχετικά με το προηγούμενο σύστημα που προέβλεπε ότι ακόμα και η μεσολάβηση γίνεται από το νομικό συμβούλιο του κράτους.

Φέρτε τις προτάσεις σας μέχρι την Πέμπτη.


Κύριε Υπουργέ,
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. απαιτεί να συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο που πρέπει να κατατεθεί το συντομότερο δυνατό για ψήφιση στη Βουλή, οι παραπάνω σημαντικές προσθήκες και τροποποιήσεις.

Για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. η άμεση επαναφορά των απολυμένων και σε διαθεσιμότητα υπαλλήλων δεν αποσκοπεί μόνο στην αποκατάσταση της νομιμότητας καθώς πρόκειται για προσωπικό που είναι απαραίτητο για τη στοιχειώδη λειτουργία του ήδη υποστελεχωμένου Δημόσιου Τομέα.

Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα επαναλειτουργίας ή ποιοτικής αναβάθμισης δομών του κοινωνικού κράτους, απαραίτητων για την άμβλυνση των συνεπειών της κρίσης. Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται, σε πολλές περιπτώσεις, για ολόκληρους κλάδους προσωπικού (καθαριότητα, φύλαξη σχολικών κτηρίων, τεχνική εκπαίδευση κ.λπ.) οι υπηρεσίες των οποίων εκχωρήθηκαν στον Ιδιωτικό Τομέα, με κόστος πολλαπλάσιο και αμφίβολη ποιότητα υπηρεσιών.

Το νομοσχέδιο θα πάει την Πέμπτη στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή της Βουλής με στόχο να ψηφιστεί μέχρι το Πάσχα.

Επιπλέον θέματα πέραν του υπομνήματος που έθεσε η ΠΟΕ-ΟΤΑ:
Α. Τα πρωτοβάθμια πειθαρχικό των ΟΤΑ και Περιφερειών, που είναι 3μελή αυτά θα συμπληρωθούν με δύο αιρετούς. Οι αιρετοί μας είναι όμως σε επίπεδο νομού και όχι περιφέρειας. Πώς θα συμπληρωθούν αφού για δυο θέσεις θα είναι 10-15 εκλεγμένοι; Παράδειγμα: Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Περιφέρειας της Αττικής που έχει και το Β. Αιγαίο εμείς έχουμε αιρετούς από τη Νομαρχία Αθηνών σύνολο 10 όσα και τα υπηρεσιακά συμβούλια, για δύο θέσεις. Πώς θα επιλέξεις από αυτούς; Θα πρέπει να γίνει χωριστή διαδικασία εκλογής. Αλλά για τώρα, η πρώτη εφαρμογή πώς θα γίνει.
Να μπει κλήρωση για τη μεταβατική περίοδο είναι το πιο λογικό.
Β. Στα δευτεροβάθμια πειθαρχικά συμβούλια στο τμήμα Γ των ΟΤΑ να μην διορίζει η ΑΔΕΔΥ αλλά η ΠΟΕ-ΟΤΑ και η ΟΣΥΑΔΕ.

Αυτό είναι αποδεκτό.

Γ. Το Άρθρο 24 παρ. 3. «Οι θέσεις κλάδου ΥΕ στις οποίες έχουν τοποθετηθεί υπάλληλοι της ειδικότητας των Σχολικών Φυλάκων κλάδου ΔΕ δυνάμει οριστικών πινάκων μετατρέπονται αυτοδίκαια σε προσωποπαγείς θέσεις κλάδου ΔΕ της ίδιας ειδικότητας.» θα φύγει ή θα τροποποιηθεί κατόπιν έντονης αντίδρασης της ΠΟΕ-ΟΤΑ που τη χαρακτήρισε φωτογραφική διάταξη. Με αυτό συμφώνησε η ΠΑΣΚ και το ΜΕΤΑ, ότι εφόσον αυτοί δεν κατέχουν τίτλους σπουδών για να μετατραπούν σε ΔΕ να μείνουν ΥΕ


Για την καταγραφή
 
Μελαμπιανάκη Ζέττα
εκπρόσωπος των Παρεμβάσεων – Κινήσεων - Συσπειρώσεων στην ΕΕ της ΑΔΕΔΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου