Σάββατο, 16 Μαΐου 2015

Παρατείνεται η λειτουργία των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔΜε το ν. «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» και με το άρθρο 37 παρατείνεται η λειτουργία των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α/13-7-2006) όπως τροποποιήθηκε με...
τα άρθρα 46 παρ. 3 του Νόμου...
4186/2013 και του άρθρου 51 του Νόμου 4262/2014 (ΦΕΚ 114/Α/10-5-2014) για τα σχολικά έτη 2015/2016 και 2016/2017 και η λειτουργία τους παύει την 15η Σεπτεμβρίου 2017.
Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος, καταργείται.
alfavita.gr -

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου