Πέμπτη, 14 Μαΐου 2015

Η εφαρμοστική εγκύκλιος του αναπληρωτή υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τις διατάξεις του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση...

Η εφαρμοστική εγκύκλιος (εδώ) του αναπληρωτή υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τις διατάξεις του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 47), που αφορά στην επαναφορά προσωπικού, απολυμένων και διαθεσίμων (διοικητικών ΑΕΙ, σχολικών φυλάκων, καθαριστριών, καθηγητών Δ/θμις Εκπ/σης ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ κτλ.), καθώς και στην επανασύσταση κλάδων και ειδικοτήτων (Δημοτικής Αστυνομίας, ΕΠΑΛ κτλ.).

ΑΔΑ: 6ΙΚΞ465ΦΘΕ-8ΧΘ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου