Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2016

ΠΕΤΕΕΜ – Εξώδικο κατά Δ.Σ. ΟΑΕΔ - προσλήψεις ωρομισθίων εκπαιδευτικών!ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
Του Σωματείου με την επωνυμία Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών Εργαστηριακών Μαθημάτων (ΠΕΤΕΕΜ), Κλάδου ΤΕ01 – ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ που εδρεύει στην Αθήνα, με προσωρινή διεύθυνση τα Γραφεία της ΕΛΜΕ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ,  Θεσσαλονίκης 151, Καλλιθέα, τ.κ. 17610 , ως νόμιμα εκπροσωπείται
ΚΑΤΑ
α) Της  με αριθ. πρωτ. 53338/02-07-2015,απόφασης - Προκήρυξης  Διοικητή ΟΑΕΔ
β) Και κάθε άλλης απόφασης και ενεργειών των διοικητικών υπηρεσιακών οργάνων του Οργανισμού αυτού, που σχετίζεται με τις επιλογές ωρομισθίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΤΕ1 του Ν. 1566/85, σχολικού έτους 2015-2016.
ΠΡΟΣ
1.  Κα. Μ. Καραμεσίνη Διοικητή ΟΑΕΔ, που κατοικοεδρεύει επί της Εθνικής Αντιστάσεως 8. Τράχωνες-Καλαμάκι, τ.κ. 174 56 Αθήνα

2. Κ. Νίκο Φίλη, Υπουργό παιδείας

3. Σία Αναγνωστοπούλου, Υφυπουργό Παιδείας, που κατοικοεδρεύουν στο Αμαρούσιο Αττικής, οδός Α. Παπανδρέου αρ. 37 – Νερατζιώτισσα, 15180 – Μαρούσι.

4. Σώμα επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

Λ. Συγγρού 60- Τ.Κ. 11742 ΑΘΗΝΑ, τηλ. Δ/νση: email: seedd@seedd.gr      
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:

Προς τον κ. Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, Λεωφ. Αλεξάνδρας 121, Αθήνα 115 22

Το Δ.Σ. της ΠΕΤΕΕΜ με το αριθ. Πρωτ, 29/12-7-2015 έγγραφό του καθώς και με την με αριθμ. Πρωτ. 36/30-10-2015 ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ του, προς τη διοίκηση του ΟΑΕΔ (που επισυνάπτουμε), εξέφρασε την αντίθεσή του, σχετικά με την παράνομη προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 53338/02-07-2015, όσον αφορά τον υποβιβασμό-αποκλεισμό των εργαστηριακών εκπαιδευτικών Κλάδου ΤΕ1, του άρθρου 14 Ν. 1566/85, όσον αφορά στις προσλήψεις των ωρομισθίων εκπαιδευτικών στον ΟΑΕΔ σχολικού έτους 2015-2016.
Η Ένωσή μας εκπροσωπεί τους καθηγητές β’ βάθμιας εκπαίδευσης κλάδου (ΑΡ1 του άρθρου 14 Ν. 1566/85) ΤΕ01, όπως μετονομάστηκε με το Ν. 1586/86). Τα μέλη μας στηρίζουν επί δεκαετίες την τεχνική και επαγγελματική δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα, έχοντας ως αποκλειστικό εκπαιδευτικό έργο τη διεξαγωγή των εργαστηριακών και των σχεδιαστικών μαθημάτων κ.λ.π. στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ) Υπουργείου παιδείας και στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) του ΟΑΕΔ, σε 1η ανάθεση αυτών των μαθημάτων.
Η ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΑΣ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΑ ΕΞΗΣ:
1.       Η ως άνω απόφαση της Διοίκησης του ΟΑΕΔ, προσβάλει την εκ δημοκρατικής εκπορευόμενη αρχή της σταδιοδρομίας εκάστου κατά το λόγο της προσωπικής του αξίας (άρθρο 1§1 Σύνταγμα ΣτΕ 2434/52 και έκτοτε παγίως 2860/85, 712/85, 3342/83, 2138/82, 3438/80 κ.α,), καθώς αναιρεί την δυνατότητά μας να εξελιχθούμε υπηρεσιακά και στους αδιόριστους συναδέλφους να διεκδικήσουν ισότιμα θέση προσωρινού ή μόνιμου εκπαιδευτικού στις σχολές του ΟΑΕΔ.
2.       Στην σελίδα 26 της προκήρυξης, αναφέρονται ορισμένες επισημάνσεις προς τους υποψήφιους (!) με την αυθαίρετη επίκληση των υπ’ αριθ. 1486/29/11.06.2013 & 1556/31/18.06.2013, παράγραφοι στ, ζ, η, θ, σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ (που ενώ το σχ. έτος 2014-15 δεν έτυχαν εφαρμογής), ότι οι εκπαιδευτικοί εργαστηρίων  ειδικοτήτων ΤΕ1.06, ΤΕ1.20, ΤΕ1.30, ΤΕ1.32  έπονται των άλλων κλάδων χωρίς αυτό να προκύπτει από την νομοθεσία, που έχει ως αποτέλεσμα του αποκλεισμού τους από τις προσλήψεις στο τρέχον σχολικό έτος!
3.       Για πρώτη φορά διοικητική πράξη καταργεί νόμο και Υ.Α. «καλυπτόμενη», προφανώς στο ιδιαίτερο καθεστώς του ΟΑΕΔ ,αλλά σε βάρος μιας ευνομούμενης και δημοκρατικής πολιτείας    
4.       Η επίδικη απόφαση υποβιβάζει στην ουσία την εργαστηριακή εκπαίδευση των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, και αγνοούν τα δικαιώματα και τα όρια στα ισχύοντα για τα εκπαιδευτικά καθήκοντα τεχνικών κλάδων, καθώς και των ΤΕ01 εργαστηριακών μαθημάτων άρθρου 14 Ν. 1566/85.
Επειδή:
1.       Η διοίκηση με τις  υπ’ αριθ. 1486/29/11.06.2013 & 1556/31/18.06.2013 πράξεις, παραβιάζει τις κοινά αποδεκτές επιστημονικά και παιδαγωγικές αρχές καθώς και τις δυνατότητες εκάστου κλάδου στην εκπαιδευτική διαδικασία στην ΤΕΕ, αυθαιρετώντας και «μοιράζοντας» την ανεργία κατά το δοκούν!
2.       Η προκήρυξη στο μέρος αυτό παραμένει Αίολη από το νομικό πλαίσιο που διέπει τις αναθέσεις των μαθημάτων, και εκθέτει τη νέα διοίκηση του Οργανισμού (προφανώς ύστερα από εισήγηση της Δ/νσης Εκπ/σης Α2).
3.       Αποκλείει και υποβιβάζει τους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΤΕ1.06, ΤΕ1.20, ΤΕ1.30, ΤΕ1.32 του κλάδου ΤΕ1, όπου τους μετατρέπει ουσιαστικά κάτι σαν «εφεδρικούς»
4.       Απαξιώνεται στην ουσία η εργαστηριακή εκπαίδευση στις σχολές ΟΑΕΔ, παρά τα όσα έχουμε αναφέρει με τα δύο έγγραφά μας που μνημονεύονται
5.       Δεν δίδεται καμία απάντηση στις διαμαρτυρίες μας, καθώς και στους αδικηθέντες εκπαιδευτικούς, επί του θέματος, προκειμένου να αποφύγουν τον έλεγχο των πράξεων και ενεργειών των οργάνων διοίκησης στο θέμα.
6.       Η διοικητής του ΟΑΕΔ δεν βρίσκει χρόνο (σκόπιμα;) να συναντηθεί μαζί μας από τις 3-11-2015, που έχουμε υποβάλει το σχετικό μας αίτημα γραπτώς και τηλεφωνικώς στην αρμόδια γραμματέα της (κ. Μαυροφρύδη). Έκτοτε θέτουμε συχνά το νόμιμο αίτημα για συνάντηση αλλά δεν κατέστη δυνατόν με ευθύνη της κ. διοικητού να πραγματοποιηθεί για να εκθέσουμε τους λόγους των διαμαρτυριών μας, ώστε να μας δοθούν οι όποιες εξηγήσεις επί του θέματος που καταγγέλλουμε.
7.       Παρεμποδιζόμαστε στην άσκηση των συνδικαλιστικών μας καθηκόντων αφού στον ΟΑΕΔ δεν  ισχύει, όπως φαίνεται ο Ν. 1264/82 και η συνταγματική επιταγή
8.       Συνεχίζεται ο αποκλεισμός των αδιόριστων εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ01 από την επίδικη απόφαση και τις παράνομες ενέργειες των οργάνων της διοίκησης της εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ.
9.       Η πρωτόγνωρη διοικητική «αυθαιρεσία» που βρίσκεται σε αντίθεση με την  Αρ. πρωτ. 100224/Δ2/24-06-2015 Υ.Α. του Παιδείας, καταργεί την 1η και 2η ανάθεση εργαστηριακών μαθημάτων του κλάδου ΤΕ01 στην εκπαίδευση.
10.   Πληροφορηθήκαμε εκτός των άλλων ότι δόθηκε και προφορική εντολή «άνωθεν» στους διευθυντές των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ για το «κόψιμο» των εκπαιδευτικών ΤΕ01.06, από τις προσλήψεις του σχ. έτους 2015-2016!!!
ΚΑΛΟΥΜΕ:
·         Άμεσα τη διοίκηση του ΟΑΕΔ να αποκαταστήσει όλες τις περιπτώσεις συναδέλφων ΤΕ01, που αποκλείστηκαν με την μεθόδευση της υπ. αριθ. 53338/02-07-2015, απόφασης - Προκήρυξης  Διοικητή ΟΑΕΔ.
·         Να αποκατασταθούν: η νομιμότητα, η διαφάνεια και η αξιοκρατία καθώς και οι αναθέσεις μαθημάτων των εκπαιδευτικών του κλάδου ΤΕ1 Ν. 1566/85, που στις προσλήψεις των ωρομισθίων του ΟΑΕΔ καταστρατηγούνται.
·         Καλούμε τα αρμόδια θεσμικά όργανα του κράτους να επιληφθούν άμεσα των όσων εξωδίκως επικαλούμαστε και να αναζητηθούν οι ανάλογες διοικητικές-υπηρεσιακές κ.α. ευθύνες, όπου αυτές προκύπτουν.
Με την επιφύλαξη για την άσκηση κάθε ένδικου μέσου, προκειμένου να διασφαλιστούν τα νόμιμα συμφέροντα του κλάδου μας, στις προσλήψεις των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχ. έτους 2015-16 στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ.
Αρμόδιος Δικαστικός επιμελητής να επιδώσει το παρόν εξώδικο
ΑΘΗΝΑ 18-02-2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου