Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017

ΣΑΡΚΑΣΜΟΣ - ΑΥΤΟΣΑΡΚΑΣΜΟΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΑΓΜΑ!!!


Μαθαίνουμε μέγας προβληματισμός επικρατεί σε μεγάλο Οργανισμό που εδρεύει στον Άλιμο, τόσο μεγάλος που υπέβαλε ερώτημα στην Νομική του Υπηρεσία, σχετικό με την καραμπινάτη πλαστογραφία επί του πτυχίου διορισμού διευθυντικού στελέχους.

            Έλεος, τι περιμένετε να σας απαντήσουν βρε παιδιά, μήπως «ότι είναι κι'....
αυτό μέσα στις δυνατότητες του Α΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου»;

   Κ.κ. της νομικής υπηρεσίας, γνωρίζετε ότι σε κάθε άλλη όμοια περίπτωση δημοσίου, αυτό είναι «κακούργημα»  (εμπεριέχει οικονομική ζημία δημοσίου) άρα  οδηγεί σε "απόλυση" και επιστροφή των αδικαιολογήτως καταβληθέντων επιδομάτων; Μήπως πρέπει να εξεταστεί και το ενδεχόμενο εκτός της παράνομης κατάληψης διεθυντικής θέσης στη διοίκηση και οι αποφάσεις του στελέχους αυτού στα υπηρεσιακά θέματα; 

Περιμένουμε τη σχετική γνωμάτευση  του εκπροσώπου του Ν.Σ. του Κράτους, βέβαια χωρίς «ήξεις αφήξεις», όπως συνήθως γίνεται στη δημόσια διοίκησης, για να καλυφθούν και να καλύψουν συνήθως  τις «εν πολλές, πάρα πολλές,  αμαρτίες περιπεσών Υπηρεσιακών Συμβουλίων και διευθυντικών στελεχών» του εν λόγω Οργανισμού? 

«Ιδού ή ρόδος, ιδού και το πήδημα».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου