Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016

ΨΗΦΙΣΜΑ 12ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ο.Α.Ε.Δ. - ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΨΗΦΙΣΜΑ 12ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.
24-25/11/2016 ΝΕΟΧΩΡΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Το 12ο συνέδριο της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Λειτουργών του Ο.Α.Ε.Δ. συνήλθε στο Νεοχώρι Καρδίτσας στις 24 και 25 Νοεμβρίου 2016 και κατέληξε στο παρακάτω ομόφωνο ψήφισμα:


Α. ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.      Η νομοθετική ρύθμιση συνέχισης της λειτουργίας των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. που έγινε το 2016 μέχρι και το 2022 αποτελεί μια σημαντική κατάκτηση του κλάδου και για την προοπτική του θεσμού της Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.. Ωστόσο ο θεσμός της Μαθητείας σύμφωνα με τους νόμους 4186/2013 και 4339/2015 αναφέρεται και στην τάξη Μαθητείας των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ. με σημαντικές διαφορές από το σύστημα Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.. Οι εκπαιδευτικοί του Ο.Α.Ε.Δ. πιστεύουν ότι η εναλλακτική επιλογή που παρείχε ο νόμος 1566/1985 στους μαθητές να φοιτούν σε σχολές μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. στον δευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών , εξακολουθεί και παραμένει εκπαιδευτική και κοινωνική ανάγκη αρκετών μαθητών, μαθητριών και των οικογενειών που επιθυμούν να συνδέσουν την εκπαίδευση τους στο σχολείο με την εργασία. Οικογενειών που έχουν διαφορετικές επιλογές εκπαιδευτικών διαδρομών και ανήκουν σε κοινωνικά στρώματα που πλήττονται από την οικονομική κρίση και φτωχοποιούνται. Το δυικό σύστημα του Ο.Α.Ε.Δ. ακόμη και με την μορφή των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας εξακολουθεί να έχει υψηλή ζήτηση από την μαθητική κοινότητα και οι κοινωνικοί εταίροι εμπιστεύονται τη λειτουργία του για να επενδύσουν στην αναβάθμιση των επιχειρήσεων του μέσα από τη μαθητεία.

2.      Στο πλαίσιο αυτό διεκδικούμε την πλήρη ένταξη των σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. στο δευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών με τριετή φοίτηση μετά την Α΄  Λυκείου. Φοίτηση που περιλαμβάνει διδασκαλία γενικών, τεχνολογικών και εργαστηριακών μαθημάτων. Το  α΄ έτος θα είναι έτος προετοιμασίας για την πρακτική άσκηση με 35ώρες/εβδ.. Στα επόμενα 2 σχολικά έτη ακολουθεί η Μαθητεία με 15-17 ώρες/εβδ. και παράλληλα απασχόληση 4 ή 5 ημερών/εβδ.. Το σύστημα αυτό δοκιμάσθηκε με τα ΤΕΕ Α΄ και  Β΄ κύκλου και έδωσε θετικά αποτελέσματα απορροφητικότητας αποφοίτων στην ειδικότητα. Η φοίτηση αυτή παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης πτυχίου ειδικότητας επιπέδου 4 και εξέλιξη μέχρι το επίπεδο 5 με φοίτηση σε Ι.Ε.Κ.. Παράλληλα δυνατότητα απόκτησης τίτλου απολυτηρίου Λυκείου με ειδικές εξετάσεις των αποφοίτων των σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και εξέλιξη προς Πανεπιστήμια –Τ.Ε.Ι..

3.      Η Πρακτική Άσκηση των μαθητών μας συνδέεται με μια συσσωρευμένη και δοκιμασμένη εμπειρία ενός σχολειοκεντρικού – ανθρωποκεντρικού δυικού συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης. Σύμφωνα με αυτό η σχολική μονάδα αυτοτελώς υποστηρίζει την ένταξη των μαθητών και των μαθητριών στον κόσμο της εργασία μέσα από τα προγράμματα πρακτική άσκησης. Το σχολείο οφείλει να παρακολουθεί , να ελέγχει και να εποπτεύει κάθε μέρος της διαδικασίας υλοποίησης της πρακτικής άσκησης. Έτσι διαμορφώνονται συνθήκες πλήρους ένταξης των εκπαιδευομένων στην εργασία. Τα Γραφεία Διασύνδεσης των σχολικών μονάδων του Ο.Α.Ε.Δ.  αποτελούν τους πυλώνες υποστήριξης αυτού του έργου γι αυτό και είναι επιβεβλημένο οι συνάδελφοι που υπηρετούν σε αυτά να επιμορφώνονται συνεχώς και να υπάρξει δραστική μείωση του διδακτικού τους ωραρίου. Η συνεργασία με τα Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ. είναι απαραίτητη και χρήσιμη για τη διεύρυνση της βάσης δεδομένων των επιχειρήσεων που συνεργαζόμαστε, για τον προσανατολισμό και την ενημέρωση των μαθητών μας, την επιχειρηματικότητα των αποφοίτων μας και την παρακολούθηση της επαγγελματικής πορείας τους. Είμαστε αντίθετοι με αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Κ.Π.Α. για υποστήριξη του έργου της Μαθητείας, καθώς και με ενέργειες μεταφοράς αρμοδιοτήτων του σχολικού έργου της Πρακτικής Άσκησης στα Κ.Π.Α..

4.      Διεκδικούμε την μονιμοποίηση εκπαιδευτικών στις σχολικές δομές του Ο.Α.Ε.Δ. με το δεδομένο της 6ετούς λειτουργίας των σχολείων και της ακραίας υποστελέχωσης που αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται σε εκπαιδευτικό αλλά και διοικητικό προσωπικό. Η μονιμοποίηση εκπαιδευτικών είναι δυνατό να γίνει με διαδικασίες που ήδη εφαρμόζονται στο Υπουργεία ο Παιδείας, από συναδέλφους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς που εργάζονται επί σειρά ετών με κριτήριο τις εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολικών μονάδων και την προϋπηρεσία τους.

5.      Διεκδικούμε ένα οργανόγραμμα λειτουργικό με στρατηγικό σχεδιασμό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του θεσμού της Μαθητείας , των Ι.Ε.Κ. και των Κ.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ.. Για το λόγο αυτό η θεσμική έκφραση γνώμης της Ο.Ε.Λ. στην επιτροπή μελέτης του Οργανογράμματος της  Διοίκησης είναι χρήσιμη για όλους.

6.    Μετατάξεις για όλους τους εκπαιδευτικούς που έχουν αποκτήσει επιπλέον          προσόντα και είναι δυνατό να αξιοποιηθούν επ΄ ωφελεία της υπηρεσίας και    της προσωπικής εξέλιξης τους. Οι πρόσφατες μετατάξεις συναδέλφων         που εκκρεμούσαν επί πολλά χρόνια ήταν μια σημαντική εξέλιξη για την             ικανοποίηση ενός πάγιου και δίκαιου αιτήματος του κλάδου. Διεκδικούμε            την παιδαγωγική επιμόρφωση  όλων των εκπαιδευτικών όλων των     κλάδων και την πιστοποίηση τους από την ΑΣΠΑΙΤΕ.Β.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.      Η πρωτοβουλία συνεργασίας  της Διοίκησης με το ΕΚΔΔΑ και τον ΕΟΠΠΕΠ είναι θετική ενέργεια για την επιμόρφωση των συναδέλφων.  Οι επιλογές των εκπαιδευτικών πρέπει να γίνονται με κριτήρια αξιοκρατίας και διαφάνειας  και θεωρούμε ότι η γνώμη της Ο.Ε.Λ. μπορεί να συμβάλει στους στόχους της Διοίκησης για επιμόρφωση και αξιοποίηση του προσωπικού.

2.      Στρατηγικό σχέδιο αναμόρφωσης των αναλυτικών προγραμμάτων και των προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης με παράλληλες ενέργειες αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού των εργαστηριακών υποδομών. Συντήρηση των εγκαταστάσεων που έχουν εικόνα εγκατάλειψης και αναπαράγουν προβλήματα δυσλειτουργίας.

3.      Ανάπτυξη νέων ειδικοτήτων σε τομείς αιχμής όπως η Πληροφορική , ο αγροτοδιατροφικός τομέας και ο τομέας της ενέργειας.

4.      Σχεδιασμός και ανάπτυξη των προγραμμάτων Πρόληψης καθώς και πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων αλληλεγγύης.

5.      Πιστοποίηση όλων των δομών Κ.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ. και ανάληψη πρωτοβουλιών εφαρμογής προγραμμάτων που να συνδέονται με τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών με τη συνεργασία των κοινωνικών εταίρων των επαγγελματικών σωματείων και των επιχειρήσεων.

6.      Αναβάθμιση συστημάτων πληροφορικής σχολικών μονάδων και καινοτόμων εργαστηρίων.Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

1.      Οι έλεγχοι της Πρακτικής Άσκησης αποτελούν σύμφωνα με το νόμο εκπαιδευτικό έργο. Πρέπει να εφαρμοσθεί η Υπουργική Απόφαση για χρηματοδότηση των ελέγχων της Πρακτικής Άσκησης των μαθητών άμεσα χωρίς καμία άλλη διαδικασία. Η επιλογή αυτή είναι πολύ σημαντική για τη βελτίωση της ποιότητας της Μαθητείας, αλλά και της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης των σπουδαστών των Ι.Ε.Κ.. Άμεση χρηματοδότηση της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών Ι.Ε.Κ. με αμοιβές μισθωτής εργασίας με τις ίδιες διαδικασίες που τηρούνται στις ΕΠΑ.Σ..

2.      Αναγνώριση της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν με βάση τις διατάξεις του ν.2190/1994,ν.3552/2007 προκειμένου να καλυφθούν οι ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ για  συνταξιοδοτικές  παροχές.

3.      Η Ο.Ε.Λ. εξακολουθεί να διεκδικεί τα επιδόματα κίνησης για πραγματικές μετακινήσεις που συνδέονται με ελέγχους ΛΑΕΚ ή προγραμμάτων απασχόλησης. Η δικαστική διεκδίκηση είναι σε εξέλιξη.

 

              ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Οι σύνεδροι του 12ου συνεδρίου της Ο.Ε.Λ. κατά πλειοψηφία αποφάσισαν  να απονεμηθεί ο τίτλος  του επίτιμου Προέδρου της Ο.Ε.Λ. στον Κωνσταντίνο Σταμούλο Πρόεδρο της Ο.Ε.Λ. επί πολλά χρόνια , ως ελάχιστη ένδειξη  έκφρασης ευαρέσκειας του κλάδου για το έργο σύστασης  της Ομοσπονδίας και των αγώνων που έγιναν για την ανάδειξη  των αιτημάτων μας που συνοδεύτηκαν με σημαντικές επιτυχίες.Το 12ο συνέδριο της Ο.Ε.Λ. έχει ενσωματώσει σειρά αιτημάτων των Πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργάνων πολλά από τα οποία περιλαμβάνονται στα παραπάνω θέματα. Το συνέδριο με αφορμή την «επιδημία ανώνυμων καταγγελιών» που κατακλύζουν τελευταία τη Διοίκηση , το Υπουργείο Εργασίας και Ανεξάρτητες Αρχές επισημαίνει ότι καμία από τις φερόμενες καταγγελίες δεν κατατέθηκε σε οποιοδήποτε συνδικαλιστικό όργανο. Θεωρούμε σκόπιμο να επισημάνουμε ότι η Διοίκηση έχει καθήκον να διερευνά καταγγελίες, πριν όμως από κάθε πειθαρχική διοικητική διαδικασία είναι χρήσιμο να απαντούν πρωτίστως οι καταγγελλόμενοι. Καταγγελίες που σπιλώνουν ανθρώπους που διαβρώνουν το εκπαιδευτικό κλίμα σε σχολεία, πρέπει να μελετώνται με διακριτικότητα γιατί δυστυχώς οι περισσότερες από αυτές είτε είναι άθλιες περιεχομένου είτε κινούνται σε λογικές «λάσπης στον ανεμιστήρα». Δεν είναι τυχαίο ότι η εντάθηκε η συχνότητα των «καταγγελιών» κατά τη διάρκεια κρίσεων στελεχών διευθύνσεων σχολικών μονάδων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου