Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2016

ΠΕΤΕΕΜ: «Προσλήψεις εκτάκτων εκπαιδευτικών στις ΕΠΑΣ μαθητείας ΟΑΕΔ - Ενστάσεις και Προεκτάσεις»ΘΕΜΑ: «Προσλήψεις εκτάκτων εκπαιδευτικών στις ΕΠΑΣ μαθητείας ΟΑΕΔ - Ενστάσεις και Προεκτάσεις»

ΣΧΕΤΙΚΟ: Την με αριθ. Πρωτ. 54664/5-7-2016 προκήρυξη ΟΑΕΔ 
Στην προκήρυξη για τις προσλήψεις ωρομισθίων εκπαιδευτικών για το σχ. έτος 2016-2017 στις ΕΠΑΣ μαθητείας ΟΑΕΔ, εκτός των ενστάσεών μας για το γενικότερο πλαίσιο της εκπαίδευσης στον Οργανισμό, υπάρχουν ζητήματα αδιαφάνειας και ευνοιοκρατίας, που συνεχίζουν να υφίστανται παρά τις διαμαρτυρίες μας, την προηγούμενη περίοδο. Διαπιστώνονται ξανά και με τη νέα προκήρυξη, αρνητικές προεκτάσεις σε βάρος του κλάδου ΤΕ1 ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ.
Η Διοίκηση έχει σοβαρές ευθύνες για τη διατήρηση....
αυτού του κλειστού σχήματος, που απαξιώνει την ενιαία ΤΕΕ, υποβιβάζει την εργαστηριακή εκπαίδευση και ταυτόχρονα «εμπαίζει» τους ανέργους εκπαιδευτικούς, προσλαμβάνοντας διπλοθεσίτες ωρομίσθιους
Σε αυτή τη κατάσταση δεν είναι άμοιρη ευθυνών και η συνδικαλιστική εκπροσώπηση του χώρου αυτού με την «ένοχη» σιωπή της, μπροστά σε όλα αυτά που γίνονται στην εκπαίδευση του ΟΑΕΔ. 


Συγκεκριμένα διαπιστώνουμε για μια ακόμη φορά τα εξής:


1.    Ο Κλάδος ΤΕ1 σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 του νόμου πλαισίου 1566/1985 αναφέρεται ως εξής:  «Κλάδος ΤΕ1 Πτυχιούχων ΠΑΤΕΣ της ΣΕΛΕΤΕ (τμήματος τεχνικών και επαγγελματικών λυκείων)», κάτι που στην προκήρυξη επιμελώς έχει αφαιρεθεί το βασικό πτυχίο του κλάδου που είναι αυτό της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ και μνημονεύονται μόνο οι διάφοροι τίτλοι που πρέπει να κατέχει κάποιος για την εισαγωγή για φοίτησή του στα τμήματα των εργαστηριακών καθηγητών. 


2.    Η αναφορά του κλάδου στην προκήρυξης ως: «ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΑΛ, ΤΕΕ Β΄ κύκλου δηλαδή χωρίς το πτυχίο της ΠΑΤΕΣ ΣΕΛΕΤΕ» διετούς ή μονοετούς φοίτησης με εντατικοποιημένο ακαδημαϊκό πρόγραμμα, εκτός ότι υποβιβάζει έναν ολόκληρο κλάδο, παραπέμπει στην παρ. 17, του άρθρου 14, Ν. 1566/85, που αφορά προσλήψεις ιδιωτών ως ωρομισθίων εκπαιδευτικών (εξαρτημένης εργασίας), όταν δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Σπουδών, πόσο δε μάλλον για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, εάν προσληφθούν, καθώς αυτοί θα στερούνται του πτυχίου αυτού! 


3.    Οι «Πίνακες αξιολόγησης» των εκπαιδευτικών συντάσσονται ανά ΕΠΑΣ κλάδο και ειδικότητα, που πρέπει και να αντιστοιχούν και σε ανάλογες προσλήψεις ΤΕ01 όσον αφορά τα εργαστηριακά μαθήματα. Η κατανομή των θέσεων ανά κλάδο καθορίζεται από την ισχύουσα εκπαιδευτική νομοθεσία, όπως το άρθρο 14 Ν. 1566/85, του άρθρο 7 Ν. 3848/2010 και το ΦΕΚ 1671/10-06-2016 Υ.Α. νέες αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ, 


4. Εισάγεται καταργημένη (τελευταίες αναθέσεις) αντιπαιδαγωγική και αντιεκαπιδευτική διάταξη  στην προκήρυξη (σελ. 27), που ισοπεδώνει τους ΤΕ01, που λέει ότι: «για την διδασκαλία μαθημάτων με συμμετοχή δύο ή τριών διδασκόντων με κοινή Α’  ανάθεση (εργαστήρια), πρέπει τουλάχιστον ο ένας εκπαιδευτικός να είναι του κλάδου ΠΕ» πράγμα ανεπίτρεπτο, αυθαίρετο και δεν ισχύει. 


5.    Αυθαίρετη επίσης είναι και διατύπωση στην ίδια σελίδα (27) της προκήρυξης, όσον αφορά την προτεραιότητα στην διαδικασία των προσλήψεων μεταξύ ΠΕ και ΤΕ, όπου αναφέρεται ότι προηγείται ο έχον περισσότερα μόρια αντί να κατοχυρώνεται η θέση των εργαστηριακών εκπαιδευτικών στο φυσικό τους χώρο. Άρα πάει περίπατο η εξειδίκευση και η μαθητεία του ΟΑΕΔ, που τόσο πολύ προβάλλεται ως συγκριτικό πλεονέκτημα. Με Αίολες ρυθμίσεις γίνεται προσπάθεια επιβολής των συντεχνιακών επιδιώξεων, που κατατείνουν σε αποκλεισμό των εκπαιδευτικών εργαστηρίων ΤΕ01.  
      

6.    Ταυτόχρονα ο αποκλεισμός για τα δύο επόμενα σχολικά έτη από τη διαδικασία επιλογής ωρομισθίων-αναπληρωτών εκπαιδευτικών που αποχωρούν οικιοθελώς από θέσεις που έχουν προσληφθεί, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους ή διότι προσλαμβάνεται ως αναπληρωτές!!! με πλήρη απασχόληση στο υπουργείο παιδείας, εκτός ότι το μέτρο αυτό ήτο αυταρχικό και εξοντωτικό για τους αδιόριστους εκπαιδευτικούς, είχε καταδικαστεί και ήταν απαίτηση του εκπαιδευτικού συνδικαλιστικού κινήματος να καταργηθεί, όπου πρόσφατα με νόμο η κυβέρνηση κατάργησε. Συνεπώς για ποιο λόγω εισάγεται τώρα στον ΟΑΕΔ αυτό το αντιεκπαιδευτικό και εξοντωτικό μέτρο;


7.    Ο περιορισμός των υποψηφίων να δηλώσουν μόνο τις ΕΠΑΣ Μαθητείας της Περιφέρειας Αττικής ή τις ΕΠΑΣ Μαθητείας μιας και μόνο Περιφερειακής Ενότητας για την υπόλοιπη Ελλάδα, αποκλείει του δικαιώματος των αδιόριστων, διεκδίκησης περισσότερων επιλογών. Με τον περιορισμό των επιλογών μειώνονται και οι προσοντούχοι υποψήφιοι εξασφαλίζοντας και με τον τρόπο αυτό την επαναπρόσληψη ορισμένων(;), συντηρούνται ταυτόχρονα τα στεγανά και τα προνόμια, ενώ ενισχύεται η διπλοθεσία σε εποχές δύσκολες για τους άνεργους πτυχιούχους, ενώ η χειραγώγηση των ωρομισθίων γίνεται πιο εύκολη. 


8.    Αγανάκτηση προκαλεί το γεγονός ότι δεν προτάσσονται οι άνεργοι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί στις προσλήψεις των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ, παρά τις διακηρύξεις της κυβέρνησης για την προστασία των ανέργων! Μοριοδοτούν την ανεργία, ως να είναι κάποιος τίτλος και την εξομοιώνουν με διάφορους τρόπους με αυτούς που εργάζονται στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα!!! 


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ


  1. Την αναδιατύπωση του κλάδου ως Πτυχιούχων της ΠΑΤΕΣ – ΣΕΛΕΤΕ άρθρου 14 του Ν. 1566/85.
  2. Να προηγούνται στις προσλήψεις έναντι όλων των άλλων οι αποδεδειγμένα άνεργοι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί   
  3. Στις προσλήψεις των εργαστηρίων προτεραιότητα έχουν οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ01 – ΠΕΤΕΣ / ΣΕΛΕΤΕ. Τα μόρια να καθορίζουν την σειρά κατάταξης εντός του κάθε κλάδου.   
  4. Οι εκπαιδευτικοί θεωρητικών μαθημάτων, που θα συμμετέχουν στα εργαστήρια, εκτός της επαγγελματικής εμπειρίας στην ειδικότητα, πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση χρήσης του εξοπλισμού σε κάθε εργαστήριο κατεύθυνσης που θα διδάξουν.
  5. Όλες οι προσλήψεις και στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ πρέπει να γίνονται από τον ενιαίο πίνακα του Υπουργείου Παιδείας με ταυτόχρονη αναγνώριση της διδακτικής προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων στις σχολές αυτές.
  6. Ένταξη άμεσα των σχολικών εργαστηρίων του ΟΑΕΔ στα πλησιέστερα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) των ΔΔΕ περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας (έως ότου ενοποιηθούν όλες οι εκπαιδευτικές δομές στο υπουργείο Παιδείας), για την καλύτερη αξιοποίηση των υποδομών των εργαστηρίων και των εκπαιδευτικών στην προοπτική στήριξης και αναβάθμισης της ενιαίας δημόσιας δευτεροβάθμιας ΤΕΕ.    
 
                       ΠΡΟΣ

  1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΑΕΔ

      Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

    Εθν. Αντίστασης 8 Άνω καλαμάκι

2.    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-          ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

                       ΤΜΗΜΑ Γ΄

       E-mail:  dprb@minedu.gov.gr

                    nikosfilippo@minedu.gov.gr

-          Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

                         ΤΜΗΜΑ Α΄

       E-mail: t09tee07@minedu.gov.gr -  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Νομικού Συμβουλίου

2. Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

3. Βουλή - Κόμματα

4. ΟΛΜΕ, Σχολεία, ΜΜΕΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου