Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο.Ε.Λ. - ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΑΣ


Ανακοινωση Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Λειτουργών ΟΑΕΔ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.
Τηλ. 9989661, 9989686
Αθήνα, 6/4/2017
Αριθ.Πρωτ.106
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο.Ε.Λ. ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΑΜΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018
Συναδέλφισσες/οι
Είναι γνωστό ότι με ανακοίνωση μας σας στις 23-1-2017 σας ενημερώσαμε για τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τη Ο.Ε.Λ. που έγινε στις 18-1-2017. Μεταξύ των θεμάτων, που μας απασχόλησαν ήταν και η λειτουργία Πειραματικών ΕΠΑ.Σ., όπως αυτές προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 114 του νόμου 4387/2016. Η Ο.Ε.Λ. αντέδρασε για την λειτουργία Π.ΕΠΑ.Σ. σε συνεργασία με...
την Εταιρεία Τροχαίου Υλικού του Ο.Σ.Ε. και το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο για τους λόγους ,που αναφέρονται στην ανωτέρω ανακοίνωση.


Ωστόσο η ΟΕΛ είναι υπέρ της λειτουργίας Πειραματικών Επαγγελματικών σχολών με σκοπό τη βελτίωση του Πλαισίου Ποιότητας της Μαθητείας και για αυτό τον λόγο καταθέσαμε πλαίσιο πρότασης μας για Πειραματικές ΕΠΑ.Σ. που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση. Το πλαίσιο αυτό συζητήθηκε σε όλα τα Δ.Σ των συλλόγων ,όπου συμμετείχε το Προεδρείο της ΟΕΛ και διαμορφώθηκε η παρακάτω πρόταση.

​Το πλαίσιο της πρότασης μας για την λειτουργία Πειραματικών ΕΠΑ.Σ. στηρίζεται σε μια κοινωνική πραγματικότητα, που αναδείχθηκε από την στιγμή ίδρυσης των ΕΠΑ.Σ ,το 2006.

Οι μαθητές κατά την διετή φοίτηση τους, είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν πρόγραμμα εκπαιδευτικής διαδικασίας με 21 ώρες την εβδομάδα και παράλληλα να ασκούνται πρακτικά 4ή 5 ημέρες την εβδομάδα σύμφωνα με το δυικό σύστημα Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.. Η κατάσταση αυτή σημαίνει ότι οι μαθητές των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. σε καθημερινή βάση είναι για (4 ώρες σχολικό πρόγραμμα+6 ώρες απασχόληση πρακτικής άσκησης+2 ώρες μετακινήσεις) 12 ώρες σε διαρκή ένταση εργασίας. Το γεγονός αυτό δεν περιποιεί τιμή σε κανένα για την αντοχή και κυρίως για το σεβασμό της αξιοπρέπειας των ασκούμενων μαθητών μας.

​Ακόμη σε συνδυασμό με το παραπάνω γεγονός οι μαθητές των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. είναι υποχρεωμένοι άμεσα με την εγγραφή τους σε ειδικότητες επιλογής τους να τοποθετούνται σε θέσεις πρακτικής άσκησης. Έτσι δεν διαθέτουν βασικές γνώσεις στην ειδικότητα, με αποτέλεσμα οι μαθητές να βιώνουν επίπονες διαδικασίες προσαρμογής στις επιχειρήσεις και τους φορείς που ασκούνται και οι εργοδότες να αντιμετωπίζουν προβλήματα ένταξης των μαθητών στους χώρους εργασίας.

Πάγια θέση του κλάδου είναι οι ανθρώπινες συνθήκες εφαρμογής του συστήματος Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ,που ακόμη και σε αυτή την κατάσταση όχι μόνο αντέχει αλλά συναντά μεγάλη κοινωνική αποδοχή από την κοινωνία και έχει συντριπτικά καλύτερα αποτελέσματα σε σύγκριση με κάθε άλλο σύστημα στην απορροφητικότητα των αποφοίτων μας σε θέσεις εργασίας στην ειδικότητα.

Είναι προφανές ότι σε ευνομούμενη Πολιτεία με σεβασμό σε βασικά εργασιακά δικαιώματα και στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων οφείλουμε όλοι μας να λάβουμε μέτρα για να αποδώσουμε στα παιδιά μας τα αυτονόητα. Ανθρώπινες συνθήκες εκπαίδευσης και άσκησης στην εργασία.

Συνθήκες που διαμορφώνουν το πλαίσιο για την αναβάθμιση του συστήματος Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. που επί 60 χρόνια έχει καθιερωθεί σε βασικό πυλώνα σύνδεσης της εκπαίδευσης με τον κόσμο της εργασίας, γεγονός που θα συμβάλει ουσιαστικά στο εθνικό πλαίσιο ποιότητας της Μαθητείας.

​Με πυξίδα τις θέσεις αυτές η Ο.Ε.Λ. προτείνει τη λειτουργία Π.ΕΠΑ.Σ. με τριετή φοίτηση με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Α΄ ΕΤΟΣ: Α΄ Εξάμηνο. Εκπαίδευση στην σχολική μονάδα με 26-28 ώρες/εβδομάδα με 21 ώρες με τεχνολογικά θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα και γενικά μαθήματα με χρηστική αξία για κάθε ειδικότητα όπως ελληνική γλώσσα, υπολογιστικά μαθηματικά, ξένες γλώσσες, Η/Υ, χημεία κ.α..​ Β΄ Εξάμηνο. Εκπαίδευση στην σχολική μονάδα για 3 ημέρες την εβδομάδα με 15 ώρες διδασκαλίας και παράλληλη πρακτική άσκηση 4 ή 5 ημερών.

Β΄ ΕΤΟΣ: Α΄και Β΄ Εξάμηνο. Εκπαίδευση στην σχολική μονάδα για 3 ημέρες την εβδομάδα με 15 ώρες διδασκαλίας και παράλληλη πρακτική άσκηση 4 ή 5 ημερών.

Γ΄ ΕΤΟΣ: Α΄ Εξάμηνο.: Εκπαίδευση στην σχολική μονάδα για 3 ημέρες την εβδομάδα με 15 ώρες διδασκαλίας και παράλληλη πρακτική άσκηση 4 ή 5 ημερών.

Β΄ Εξάμηνο: Εκπαίδευση στην σχολική μονάδα για 1 ημέρα την εβδομάδα με 7 ώρες διδασκαλίας και παράλληλη πρακτική άσκηση 4ή 5 ημερών. Το εξάμηνο αυτό θα αποτελεί την γέφυρα ένταξης του μαθητή στην εργασία μέσα από ειδικά προγράμματα Μαθητείας που θα περιλαμβάνουν συνεργασία με τις επιχειρήσεις στο εκπαιδευτικό πλαίσιο με θεματικές εργασίες όπως πτυχιακές εργασίες, που θα αξιολογούνται από μεικτές επιτροπές εκπαιδευτικών, συντεχνιών και εργοδοτών.

Το σύστημα έχει 1 εξάμηνο προπαρασκευής για ένταξη του μαθητή σε πρόγραμμα Μαθητείας. Πέντε (5) εξάμηνα αμειβόμενης πρακτικής άσκησης με έμφαση στο 5οεξάμηνο, όπου θα προωθείται η συνεργασία με τις επιχειρήσεις με ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα πρακτικής και εκπαιδευτικής διαδικασίας. Παράλληλα σε όλα τα εξάμηνα Μαθητείας θα ενισχυθούν με γενικά μαθήματα για ειδικότητες που είναι ανύπαρκτα όπως ξένες γλώσσες, Η/Υ και άλλα που υποστηρίζουν τις ειδικότητες. Όσον αφορά το επίπεδο των επαγγελματικών δικαιωμάτων θα κατοχυρώνεται η άδεια άσκησης επαγγέλματος(επίπεδο 4) και η απόκτηση επιπέδου 5 με επαγγελματική προϋπηρεσία χρονικά μικρότερη από την προβλεπόμενη στις ΕΠΑ.Σ..

Η Ο.Ε.Λ. θα καταθέσει άμεσα κοστολογημένη πρόταση προς το Υπουργείο Εργασίας για τη λειτουργία Πειραματικών ΕΠΑ.Σ. σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση.

Τέλος καλούμε την Διεύθυνση Εκπαίδευσης να κινήσει άμεσα εντός του Απριλίου την προώθηση τηςπάγιας διαδικασίας προγραμματισμού των ειδικοτήτωνγια την εισαγωγή μαθητών στις σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Σ.- Ι.Ε.Κ. έτους 2017-2018 με τη λήψη- πρόταση αποφάσεων από τους Συλλόγους Διδασκόντων προκειμένου τον Μάιο να εκδοθεί σχετική προκήρυξη.Η ενέργεια είναι άκρως απαραίτητη προκειμένου να έχουμε ομαλή σχολική χρονιά σε όλα τα επίπεδα.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

I. ΠΑΠΑΤΣΕΧΙΛΙΔΗΣ              Α. ΜΠΟΛΟΦΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου