Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2017

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ο.Α.Ε.Δ. - Οι ΜΟΥΤΖΟΥΡΙΔΕΣ της ΤΡΕΝΟΣΕ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΣΟΝΔΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ(Ο.Ε.Λ.) Ο.Α.Ε.Δ. ΤΗΣ 18ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.
Τηλ.9989661, 9989686
ΑΘΗΝΑ 23-1-2017
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ 90
       
Συναδέλφισσες/οι,
Στις 18 Ιανουαρίου 2017 συνεδρίασε στην Αθήνα έκτακτα η Γενική Συνέλευση της Ο.Ε.Λ. προκειμένου να συζητηθούν άμεσα θεσμικά θέματα και κυρίως το ζήτημα της  λειτουργίας Πειραματικής ΕΠΑ.Σ. (Π.ΕΠΑΣ.) Ρέντη με τη συνεργασία της Εταιρείας Συντήρησης Τροχαίου Υλικού του Ο.Σ.Ε. (Ε.Ε.Σ.Τ.Υ.) και του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (Ε.Ε.Β.Ε.). Στην συνέλευση κλήθηκε και ήταν παρούσα η.....
Διοικήτρια του Ο.Α.Ε.Δ. κ. Μαρία Καραμεσίνη και ο σύμβουλος για θέματα εκπαίδευσης της Διοίκησης κ. Στυλ. Ματζούρης.
1.      Η λειτουργία Πειραματικών ΕΠΑ.Σ. στον Ο.Α.Ε.Δ. με τη συνεργασία της (Ε.Ε.Σ.Τ.Υ.) και του (Ε.Ε.Β.Ε.)


Στις 29-11-2016 το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. ενέκρινε το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Ο.Α.Ε.Δ. της Ε.Ε.Σ.Τ.Υ. και του Ε.Ε.Β.Ε. για τη λειτουργία πειραματικής ΕΠΑ.Σ. με 2 ειδικότητες της μηχανοτρονικής και ηλεκτρονικών συσκευών. Στη συνέχεια στις 20-12-2016 το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. αποφάσισε τη λειτουργία  Πειραματικής ΕΠΑ.Σ. (Π.ΕΠΑ.Σ.) Ρέντη. Σύμφωνα με αυτές μεταφέρεται τεχνογνωσία κατά την οποία:
·         Το Ε.Ε.Β.Ε.(Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο) αναλαμβάνει την ευθύνη να αναμορφώσει και να προσαρμόσει σε συνεργασία με τον Ο.Α.Ε.Δ. και την Ε.Ε.Σ.Τ.Υ., τα ελληνικά προγράμματα σπουδών με βάση τα προγράμματα του Γερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Φραγκφούρτης.
·         Οι εκπαιδευτικοί θα επιλέγονται από την Ε.Ε.Σ.Τ.Υ.(Ο.Σ.Ε.- Εταιρεία Τροχαίου Υλικού) σε συνεργασία με το Ε.Ε.Β.Ε.(Ελληνογερμανικό Επιμ.) για τα μαθήματα ειδικότητας (θεωρία-εργαστήρια).
·         Η επιλογή των μαθητών ακολουθεί ένα μεικτό σύστημα με το υπάρχον σύστημα αξιολόγησης και επιπλέον με κριτήρια γνώσης ξένης γλώσσας και προσωπική συνέντευξη των μαθητών.
·         Η εκπαίδευση στο σύνολο της θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ του Ο.Σ.Ε. και στα μηχανοστάσια της Ε.Ε.Σ.Τ.Υ. εκτός του σχολικού χώρου.

Συναδέλφισσες/οι
Ο ν.4387/2016 που δίνει παράταση στην λειτουργία των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. αναφέρονταν στη δυνατότητα λειτουργίας Π.ΕΠΑ.Σ. χωρίς να προσδιορίζει σαφώς το θεσμικό πλαίσιο. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. δεν ήταν σε γνώση του Δ.Σ. της Ο.Ε.Λ., παρά το γεγονός ότι στο διάστημα που λήφθηκαν έγιναν 2 φορές επίσημες συναντήσεις με την Διοικήτρια. Επί της αρχής δεν διαφωνούμε με τη λειτουργία Π.ΕΠΑ.Σ.. Ωστόσο μας εκπλήσσει ότι η σπουδή για τη λειτουργία Π.ΕΠΑΣ., θα έφερνε σε προτεραιότητα τη συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο(ΕΕΒΕ) και μια ανώνυμη εταιρεία του Δημοσίου(ΕΕΣΤΥ) που πρόσφατα ιδιωτικοποιήθηκε. Είναι προφανές ότι μια ανάλογη υπόθεση όπως αυτών των Πειραματικών Σ.Ε.Κ. βρίσκεται σε εξέλιξη υλοποίησης, με  άλλη δομή των ΕΠΑ.Σ. πάντα όμως με την ίδια φιλοσοφία λειτουργίας. Φιλοσοφία που συνοψίζεται στη λογική: «Εργαλειακή χρήση εκπαιδευτικών δομών τυπικού δυικού συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης Μαθητείας, πέρα και έξω από την εκπαιδευτική διαδικασία της σχολικής μονάδας και του ανθρωποκεντρικού συστήματος Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.».
Η Διοικήτρια του ΟΑ.Ε.Δ. υπεραμύνθηκε της ορθότητας αυτής της απόφασης για την αναβάθμιση των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. σε σχέση με τη μεταφορά τεχνογνωσίας . Αναφέρθηκε  σε σκέψεις για  επέκταση αυτής της επιχειρησιακής οργάνωσης ειδικοτήτων και σε άλλες μεγάλες βιομηχανίες. Ζήτησε να υπάρχει τακτική επικοινωνία με την  Ο.Ε.Λ. ανά μήνα.
Επισημάναμε πέρα από τα παραπάνω ότι άλλο ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση και εξειδίκευση προσωπικού σε νέες τεχνολογίες και άλλο τυπικά συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης να εντάσσονται σε αυτή την στρατηγική. Άλλο μεταφορά τεχνογνωσίας και άλλο επιβολή στρατηγικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών δομών σε επιχειρήσεις που έρχεται από άλλη χώρα με άλλη νοοτροπία. Οι επιχειρήσεις διαθέτουν πολλές δυνατότητες για να προωθήσουν προγράμματα κατάρτισης προσωπικού δια μέσω των Κ.Ε.Κ. και του ΛΑΕΚ. Τέλος ο κίνδυνος εγκλωβισμού μαθητών σε μια και μόνη επιχείρηση είναι υπαρκτός και η εμπειρία έχει αναδείξει ότι μια τέτοια κατάσταση οδηγεί σε ακύρωση το σύστημα Μαθητείας.

2.      Θέσεις Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.) στο δημόσιο – Συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας.

Η καθυστέρηση της έκδοσης ΚΥΑ για τις θέσεις Π.Α. στο δημόσιο είναι προφανές ότι οφείλεται στη έναρξη της συνεργασίας μας με το Υπουργείο Παιδείας για την Μαθητεία του Δ΄ έτους των ΕΠΑ.Λ. και σε έλλειψη συντονισμού για προγραμματισμό. Η Διοικήτρια δεσμεύθηκε ότι το επόμενο σχολικό έτος δεν θα υπάρξουν αυτά τα προβλήματα. Το θέμα αυτό αναδεικνύει τα προβλήματα συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας για την εφαρμογή του εθνικού  πλαισίου ποιότητας της Μαθητείας:
·         Η μεταφορά αρμοδιοτήτων των σχολικών μονάδων για την υποστήριξη της Μαθητείας σε ΕΠΑ.Λ.-ΕΠΑ.Σ.-Ι.Ε.Κ. στα Κ.Π.Α. θα πολλαπλασιάσει την γραφειοκρατία και θα αποσυντονίσει το ήδη υπερφορτωμένο έργο των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (Κ.Π.Α) του Ο.Α.Ε.Δ..
·         Πλήττεται ο σχολειοκεντρικός χαρακτήρας της Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. που στηρίζεται στην μέριμνα των εκαπιδευτικών να εμπλέκονται με το ατομικό τους κεφάλαιο σε όλη τη διαδικασία της Π.Α. σε σχέση με την εύρεση των θέσεων, την τοποθέτηση των μαθητών, την παρακολούθηση τους. Διαδικασία ανθρωποκεντρική με πυρήνα δράσης το σχολείο, την εκπαιδευτική πορεία του μαθητή, το κοινωνικό του προφίλ. Η εργασία είναι δικαίωμα και τα σχολεία στον Ο.Α.Ε.Δ. αγωνίζονται για αυτό προετοιμάζουν τους μαθητές παράλληλα με την εκπαίδευση τους, διασφαλίζοντας εργασιακά δικαιώματα και καλλιεργώντας δεξιότητες ζωής στη γνώση της ειδικότητας και στη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων στο χώρο εργασίας της Π.Α..
·         Η έλλειψη εμπειρίας του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και κυρίως οι διαχρονικά αρνητικές έως εχθρικές θέσεις και αντιλήψεις της εκπαιδευτικής κοινότητας απέναντι στη Μαθητεία του Ο.Α.Ε.Δ., αναπαράγουν προβλήματα στην συνεργασία των δυο φορέων. Προβλήματα που ήδη έχουν αποτυπωθεί όπως Μαθητείες δυο ταχυτήτων με ΕΠΑ.Λ.-ΕΠΑ.Σ. με 2 και 4 εξάμηνα Π.Α.. Η Μαθητεία των ΕΠΑ.Λ. δεν αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε σχέση με τη Μαθητεία του Ο.Α.Ε.Δ.. Η διαφορά είναι ότι το σύστημα Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. εφαρμόζεται 60 χρόνια έχει μετρήσιμα αποτελέσματα στην απορρόφηση των αποφοίτων στην ειδικότητα, στη ζήτηση από μαθητές και θετικές απόψεις των κοινωνικών εταίρων, ενώ  το σύστημα των ΕΠΑ.Λ. ξεκινά τώρα με άλλη λογική και ταχύτητα. Η λογική λέει ότι αξιοποιούμε επιτυχημένα συστήματα και πηγαίνουμε μπροστά. Η κατάσταση αυτή σε συνδυασμό με την στρατηγική ετών του Υπουργείου Παιδείας και της Ο.Λ.Μ.Ε. για υπαγωγή όλων των δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης σε αυτό, με τη λογική να προσαρμοστούν άπαντες στις δικές του νόρμες, οδηγούν στην κατάρρευση ενός επιτυχημένου εθνικού κεφαλαίου εκπαιδευτικού συστήματος σύνδεσης της εκπαίδευσης με την εργασία όπως είναι η Μαθητεία του Ο.Α.Ε.Δ.. Αυτό επιδιώκεται;
Η Διοικήτρια απάντησε ότι ο αγώνας για την διατήρηση και τη συνέχιση της λειτουργίας των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας κατακτήθηκε μέσα από προσπάθειες όλων και ότι όλοι θα κριθούμε μέσα από την αξιολόγηση που προβλέπει ο νόμος 4387/2016 εντός της πενταετούς παράτασης. Όσον αφορά το θέμα της υποστήριξης της Μαθητείας με τη σύσταση τριμελών επιτροπών στα Κ.Π.Α., θεωρεί ότι είναι μια πολιτική που θα δώσει λύσεις στην παρακολούθηση της Π.Α. στα ΕΠΑ.Λ.-ΕΠΑ.Σ.-Ι.ΕΚ. και είναι υπό έκδοση η ΚΥΑ για το πλαίσιο ποιότητας της Μαθητείας.

3.      Χρηματοδότηση ελέγχων της Πρακτικής Άσκησης.
Η Γενική Συνέλευση ζήτησε την χρηματοδότηση των ελέγχων της Π.Α. για την παρακολούθηση των μαθητών από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς  στους χώρους απασχόλησης. Η νομοθεσία υπάρχει και απαιτείται ο σχεδιασμός υλοποίησης της.
4.      Για το θέμα της πρόσληψης τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού δηλώθηκε από την Διοικήτρια ότι κατατέθηκε πρόταση στο Υπουργείο Εργασίας, χωρίς να δοθούν περισσότερα στοιχεία σχετικά με το τι περιλαμβάνει.
5.      Όσον αφορά το θέμα της καθυστέρησης της απόφασης για τους αναπληρωτές, η Διοικήτρια μας ενημέρωσε ότι η εφαρμογή της διάταξης που ψηφίσθηκε τον Οκτώβριο του     2016,  για την πρόσληψη αναπληρωτών το τρέχον σχολικό έτος δεν μπορεί να εφαρμοσθεί γιατί υπάρχουν νομικά κωλύματα λόγω της διατύπωσης της.
6.      Σχετικά με τη συνέχιση της λειτουργίας των ΣΕΚ για το 3ο έτος δηλώθηκε ότι προωθείται νομοθετική ρύθμιση για να ολοκληρωθεί η φοίτηση των μαθητών.
7.      Η Διοικήτρια του Ο.Α.Ε.Δ. σε ερώτηση Προέδρου Συλλόγου σχετικά με τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στον Ο.Α.Ε.Δ. τα επόμενα χρόνια, απάντησε ότι ο Οργανισμός θα διαφοροποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας, λειτουργώντας άλλες ειδικότητες άμεσα συνδεδεμένες με την αγορά της εργασίας.

Συναδέλφισσες/οι

Η Γενική Συνέλευση λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση του προεδρείου του Δ.Σ. της Ο.Ε.Λ. για την έκδοση ψηφίσματος.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ο.Ε.Λ. 18-1-2017

1.      Πρόταση λειτουργίας Πειραματικών ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ.
·         Τριετής λειτουργία Πειραματικών ΕΠΑ.Σ. σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 του ν.3475/2006 με εκπαιδευτική διαδικασία προετοιμασίας των μαθητών κατά το 1ο έτος   και δυικό σύστημα μαθητείας στο Β΄ και  Γ΄ έτος με ευέλικτο πρόγραμμα 15 ωρών/εβδομάδα με 3 ημέρες εκπαίδευση στο σχολείο και 4ή 5 ημέρες πρακτική άσκηση.
·         Αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων με εισαγωγή γενικών μαθημάτων που θα υποστηρίζουν την ειδικότητα και τους μαθητές όπως υπολογιστικά μαθηματικά, ελληνική γλώσσα, πληροφορική, Χημεία, ξένες γλώσσες.
·         Εποπτευόμενη πρακτική άσκηση με τοποθέτηση εκπαιδευτή της επιχείρησης(μέντορα), για την παρακολούθηση των ασκούμενων μαθητών .
·         Χορήγηση πιστοποιητικού υλοποίησης της Π.Α. σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις, τους κοινωνικούς εταίρους και τα επιμελητήρια.
·         Ανάπτυξη νέων αναλυτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων πρακτικής άσκησης, σε τομείς ειδικοτήτων αιχμής όπως ενέργεια, τουρισμός, τρόφιμα, Η/Υ με τη συνεργασία των κοινωνικών εταίρων και σε αντιστοιχία με την περιφερειακή ανάπτυξη. Αξιοποίηση του μηχανισμού διάγνωσης αναγκών του Υπουργείου Εργασίας σε νέες ειδικότητες, εξειδικεύσεις και επαγγέλματα.
·         Σχεδιασμός ανάπτυξης θέσεων Πρακτικής Άσκησης στον ιδιωτικό τομέα με τη συνεργασία των επιχειρήσεων και των κοινωνικών εταίρων.
·         Καινοτόμο πρόγραμμα θέσπισης πτυχιακής εργασίας με τη μορφή project στο τελευταίο εξάμηνο με τη συνεργασία των εργοδοτών, των εκπαιδευτών στην επιχείρηση και των κοινωνικών εταίρων. Αξιολόγηση από μεικτή επιτροπή εκαπιδευτικών και των ανωτέρω.

Η πρόταση θα εξειδικευθεί και θα υποβληθεί με περισσότερες λεπτομέρειες προς την Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας και την Διοικήτρια του Ο.Α.Ε.Δ. περιλαμβάνοντας και οικονομικά στοιχεία.


2.Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας-Συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας
Η Γενική Συνέλευση διαφωνεί με τη διαδικασία μεταφοράς αρμοδιοτήτων των σχολικών μονάδων και των Γραφείων Διασύνδεσης των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. στις τριμελείς επιτροπές των Κ.Π.Α., που θα αναλάβουν την υποστήριξη της Μαθητείας για τους λόγους που περιγράφηκαν παραπάνω. Επισημαίνουμε ότι και η Ομοσπονδία Διοικητικών Υπαλλήλων του Ο.Α.Ε.Δ. συμμερίζεται τη θέση αυτή και συντασσόμαστε από κοινού στην προσπάθεια, να αποφευχθεί μια πολιτική που θα πλήξει ανεπανόρθωτα το θεσμό της Μαθητείας  την αποστολή του και την αξιοπιστία του Οργανισμού.
Επιζητούμε τη συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και τους συναδέλφους μας που υπηρετούν σε αυτό και δεν αντιμετωπίζουμε το θεσμό ως πεδίο άγονων συγκρούσεων με απόλυτες αλήθειες και συνδικαλιστικές πρακτικές καταγγελτικού λόγου που έχουν καταδικαστεί στην κοινωνία.
Προτείνουμε να δημιουργηθούν ανά νομό επιτροπές από εκπαιδευτικούς που θα αναλάβουν τον σχεδιασμό και τον συντονισμό της εύρεσης θέσεων Π.Α. και της κατανομής τους ανά σχολείο και να κάνουμε ότι είναι δυνατό συμβάλλοντας με την εμπειρία μας. Ωστόσο είναι απαραίτητο να γίνει αντιληπτό ότι το σχολείο έχει υποχρέωση, καθήκον και ευθύνη να εμπλέκεται σε όλη τη διαδικασία της Π.Α. που οδηγεί στην απασχόληση, στην καλλιέργεια δεξιοτήτων και  σύνδεσης όλων αυτών με την εκπαιδευτική διαδικασία που συντελείται στο σχολικό χώρο. Η «απόδραση» από αυτές τις αρχές που ο Ο.Α.Ε.Δ. πρεσβεύει και υλοποιεί δεκαετίες οδηγεί σε κατάργηση του θεσμού της Μαθητείας με αποτέλεσμα το έργο αυτό να κληθούν να το αναλάβουν ιδιωτικές εταιρείες. 

3.Για όλα τα άλλα θέματα η Ο.Ε.Λ. θα καταβάλει κάθε προσπάθεια σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και την Διοίκηση του ΟΑ.Ε.Δ. για την χρηματοδότηση των ελέγχων της Π.Α., την ανάληψη άμεσων νομοθετικών πρωτοβουλιών για να λυθούν τα θέματα των αναπληρωτών και της λειτουργία του 3ου έτους των Σ.Ε.Κ.

4.Σχετικά με την πρόταση για προσλήψεις τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού επαναλαμβάνουμε την θέση του συνεδρίου μας για προσλήψεις με βάση την καταγραφή αναγκών ανά εκπαιδευτική μονάδα σε σχέση με ένα μακρόπνοο προγραμματισμό λαμβάνοντας βασικά υπόψη την εκπαιδευτική προϋπηρεσία στις σχολικές μας μονάδες. Είναι χρήσιμο η Διοίκηση να μας κοινοποιήσει την πρόταση της προς το Υπουργείο. Η Ο.Ε.Λ. θα καταθέσει την πρόταση της για το θέμα σε συνεργασία με τα συνδικαλιστικά όργανα των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών.

5.Όσον αφορά τι ειδικότητες που λειτουργούν στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.  δηλώνουμε, ότι αυτές παρέχουν εγκύκλια γνώση σε βασικές ειδικότητες ακριβώς λόγω της ένταξης των ΕΠΑ.Σ. στο τυπικό σύστημα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Δεν θα δεχθούμε καμία κατάργηση ειδικότητας που η κοινωνία της εργασίας την έχει ανάγκη και μέσω αυτής λειτουργούν επαγγέλματα χρήσιμα και ωφέλιμα για τη αναπτυξιακή προοπτική της χώρας μας.

6.Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να προχωρήσει στη σύγκλιση Γενικών Συνελεύσεων των πρωτοβάθμιων οργάνων σε όλες τις περιοχές, προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι δεδομένης της κρισιμότητας της κατάστασης και να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. Το Δ.Σ. της Ο.Ε.Λ. θα καταθέσει χρονοδιάγραμμα με τη συνεργασία των Συλλόγων.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κ. Αντωνοπούλου Ουρανία.
Στις 18-1-2017 μετά την Γενική Συνέλευση το προεδρείο της Ο.Ε.Λ. συναντήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας, με την Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας κ. Αντωνοπούλου Ουρανία. Στην συνάντηση ήταν παρούσα η Διοικήτρια του Ο.Α.Ε.Δ. κ. Καραμεσίνη Μαρία.
·         Για το θέμα των πειραματικών ΕΠΑ.Σ. η Υπουργός αναφέρθηκε στο θέμα της αναζήτησης τεχνογνωσίας από φορείς που γνωρίζουν και έχουν εμπειρία και τον τρόπο με το οποίο θα πραγματοποιείται αυτή η συνεργασία. Δήλωσε ότι αν πριν την υπογραφή του μνημονίου γνώριζε τις απόψεις μας ήταν πολύ πιθανόν να εξετάζαμε άλλες λύσεις για τη λειτουργία πειραματικών ΕΠΑ.Σ.. Ζήτησε την πρόταση μας για τη λειτουργία πειραματικών ΕΠΑ.Σ. εκφράζοντας το ενδιαφέρον να εξεταστεί και μας παρότρυνε να την εξειδικεύσουμε με περισσότερα στοιχεία και πιθανή οικονομική δαπάνη που θα έχει η εφαρμογή της. Από τη συζήτηση συμμερίζεται την θέση μας για τον εγκλωβισμό των μαθητών κατά την Π.Α. σε μια και μόνη εταιρεία την ΕΕΣΤΥ όπως προβλέπει το μνημόνιο συνεργασίας.
·         Για το επίμαχο θέμα της συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας και τη λειτουργία τριμελών επιτροπών στα Κ.Π.Α. που θα υποστηρίξουν ως δομή την Μαθητεία των ΕΠΑ.Λ.-ΕΠΑ.Σ.-Ι.Ε.Κ.,  κατέθεσε έντονες επιφυλάξεις για τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Πρότεινε άμεσο διάλογο με το Υπουργείο Παιδείας για την εξεύρεση λύσης της εύρεσης θέσεων Π.Α. της κατανομής ανά σχολική μονάδα και της γενικότερης παρακολούθησης της.
·         Σχετικά με τη χρηματοδότηση των ελέγχων της Π.Α. από τους εκπαιδευτικούς δήλωσε ότι την ενδιαφέρει άμεσα το θέμα και αναμένει τις προτάσεις της Διοίκησης του Ο.Α.Ε.Δ. καθώς και της Ο.Ε.Λ..
·         Για τις προσλήψεις τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. δήλωσε την βούληση του Υπουργείου να ενισχύσει τις σχολικές μονάδες σε μια περίοδο πολύ μεγάλης υποστελέχωσης. Πρέπει να κατατεθεί πρόταση ολοκληρωμένη με πλήρη στοιχεία αναγκών των σχολικών μονάδων που θα στηρίζονται σε τεκμηριωμένο στρατηγικό προγραμματισμό.
·          
ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Λ.
               O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              H ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ι.ΠΑΠΑΤΣΕΧΙΛΙΔΗΣ                                                  Α.ΜΠΟΛΟΦΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου