Σάββατο, 23 Απριλίου 2016

ΝΕΟ ΕΠΑΛ 2016, έκδοση 2.0 (εμπλουτισμένη και διορθωμένη)


Του Πάνου Ντούλα,
Καθηγητή Αγγλικής,
αιρετού ΠΥΣΔΕ Κορινθίας,

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Οι παρακάτω σελίδες έχουν να κάνουν με τις προτεινόμενες από το ΙΕΠ (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής) αλλαγές στη δομή και τα προγράμματα των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (στα ΕΠΑ.Λ.). 
Αυτές βρίσκονται εδώ:
http://www.iep.edu.gr/index.php/el/prokirixeis/menu-anakoinoseis/391-2016-03-23-12-39-01 ,

Παρακάτω, παρουσιάζεται η Α’ Λυκείου (τα μαθήματα «Γενικής Παιδείας» και τα «Τεχνικά» Μαθήματα, συνοπτικά και αναλυτικά). Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι αλλαγές σε Τομείς και Ειδικότητες στη Β’ και Γ’ Λυκείου, συνοπτικά και αναλυτικά. Στο τέλος, υπάρχουν διάφορες ερωτήσεις-παρατηρήσεις.
Σε αδρές γραμμές, μπορούμε να πούμε ότι η Α’ ΕΠΑΛ γίνεται πιο «γενική» και πολλά μαθήματά της ανεβαίνουν στη Β’ Λυκείου. Στη Β’ Λυκείου πλέον θα σχηματίζονται Τομείς και όχι Ειδικότητες (όπως τώρα), τις οποίες οι μαθητές θα διαλέγουν στη Γ’ Λυκείου. Τέλος, προστίθεται μια τάξη μετά το ΕΠΑΛ, η Τάξη Μαθητείας, στην οποία οι μαθητές θα κάνουν ταυτόχρονα μαθήματα στο σχολείο και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις.
Το νέο αυτό πρόγραμμα θα εφαρμοστεί για την Α’ και Β’ ΕΠΑΛ τον Σεπτέμβρη του 2016 ενώ για τη Γ΄ το 2017. Είναι αβέβαιο ακόμη αν θα υπάρξει Τάξη Μαθητείας τον Σεπτέμβρη του 2016 ή του 2017 ή του 2018, οπότε και θα τελειώσουν το ΕΠΑΛ οι πρώτοι μαθητές με το νέο σύστημα.
Δείτε παρακάτω την συνέχεια του άρθρου σε pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου