Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2016

Η εγκύκλιος για το νέο μισθολόγιο των εκπαιδευτικών και όλων των δημοσίων υπαλλήλων


Εκδόθηκε από το υπουργείο Οικονομικών η εγκύκλιος με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β ́ του ν. 4354/2015 (176 /Α ́) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του... Δημοσίου, των...Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α ́ του ν. 3429/2005 (Α ́ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου